က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးစြမ္းထက္

တစ္ေန႔သ၌ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရား ေလး မွတ္တိုင္အနီး၊ ေအာင္သစၥာ(၆)လမ္းရွိ ကြ်န္မ ၏ ေဗဒင္ေဟာခန္းကေလးရွိရာသို႔ ေဒၚမိုးမိုးျမဆို ေသာ အေဒၚႀကီးတစ္ဦး ေရာက္ရွိလာပါသည္။ ကြ်န္မက – Read more about က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးစြမ္းထက္