ဝဋ္ေၾကြးေတြ ေၾကခ်င္လွ်င္ ဇလြန္ျပည္ေတာ္ျပန္ဘုရားႀကီးမွာ ဆုေတာင္းပါ

ကြ်န္ေတာ္တို့ ဗုဒၶဿဓဘာသာ၀င္မ်ား အတိတ္ ဘ၀က ၀ဋ္ေျြကးေတြပါခဲ့လွ်င္ အနာဂတ္ဘ၀တစ္ခုခု မွာ ေပးဆပ္ျကရတယ္လို့ ယံုျကည္ျကပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ သံုးေလးနွစ္အတြင္း ေဗဒင္ေဟာတဲ့ အေတြ့အျကုံအရ လူတစ္ဦးဟာ အတိတ္ဘ၀က လူေတြအေပါ္မွာေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိရစဿဆာန္ေတြ အေပါ္မွာေသာ္လည္းေကာင္း တစ္စံုတစ္ရာ ျပစ္မွု က်ူးလြန္ခဲ့လွ်င္ အဲဒီ၀ဋ္ေျြကးအတြက္ ေပးဆပ္ေန ရတဲ့သူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတြ့ရပါတယ္။ ၀ဋ္ ေျြကးေပးဆပ္ရာမွာ ပံုစံနွစ္မ်ုိးေတြ့ရပါတယ္။ တစ္မ်ုိးက လူတစ္ဦးခ်င္းစီနဲ့ ပတ္သက္ပါတယ္။ ဥပမာ လူတစ္ဦးကို အတိတ္ဘ၀က ရန္ျဖစ္ျပီး ရိုက္နွက္ခဲ့လို့ ေျခက်ုိးလက္က်ုိးျဖစ္သြားလွ်င္ ေနာင္ ဘ၀တစ္ခုမွာ ¤င္းပုဂဿဂုိလ္က နတ္ျဖစ္ေစ ဘီးလူး ျဖစ္ေစ ဘ၀ေရာက္ေနျပီး အဲဒီနတ္ သို့မဟုတ္ ဘီလူးက အတိတ္ဘ၀က ရန္သူကိုေတြ့လွ်င္ ျပန္ လည္ ကလဲ့စားေခ်တတ္ပါတယ္။ က်ူးလြန္ခဲ့တဲ့ အတုိင္းအတာလိုက္ ကလဲ့စားေျခတတ္ပါတယ္။ အကယ္၍ ဒင္းတို့ကလဲ့စားေျခတာ သိရလို့ရွိလွ်င္ တခ်ုိ့ေသာ ပုဂဿဂုိလ္မ်ားက အစားအေသာက္နဲ့ျဖစ္ေစ၊ ကုသိုလ္ေကာင္းမွုျပု အမွ်ေ၀၍ျဖစ္ေစ ေတာင္းပန္ လွ်င္ ေက်နပ္လက္ခံတဲ့ ပုဂဿဂုိလ္မ်ားရွိပါတယ္။ မေက် နပ္တဲ့ပုဂဿဂုိလ္မ်ားလည္း ေတြ့ရပါတယ္။
ေနာက္တစ္မ်ုိးကေတာ့ တိရစဿဆာန္ေတြအေပါ္ က်ူးလြန္ခဲ့တဲ့ျပစ္မွုျဖစ္ပါတယ္။ တိရစဿဆာန္ေတြနဲ့ပတ္ သက္တဲ့ ၀ဋ္ေျြကးေတြကေတာ့ လူေတြနဲ့နီးနီးစပ္စပ္ ေနရတဲ့ ေခြးတို့ ေျကာင္တို့ နြားတို့ ကြ်ဲတို့ ျမင္းတို့နဲ့ ပတ္သက္ျပီးေတြ့ရတဲ့ ၀ဋ္ေျြကးေတြက မ်ားပါတယ္။ တိရစဿဆာန္ေတြနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ ၀ဋ္ေျြကးကေတာ့ သူတို့က တိုက္ရိုက္ျပန္ျပီး ကလဲ့စားေျခတာမ်ုိး မဟုတ္ဘဲ ကံတရားေျကာင့္ပဲလား၊ သဘာ၀တရား ေျကာင့္ပဲလား ကြ်န္ေတာ္ မေျပာတတ္ပါဘူး။ ၀ဋ္ ေျြကးခံရတာကေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ နြားကိုရိုက္လို့ မ်က္စိပ်က္သြားရင္ အဲဒီက်ူးလြန္တဲ့လူမွာ မ်က္စိထိ ခိုက္ဒဏ္ရာရတတ္ပါတယ္။ ေျခလက္က်ုိးေအာင္ ျပုလုပ္ခဲ့မိလွ်င္  ေျခလက္က်ုိးတတ္ပါတယ္။ ျကက္ တူေရြးေလးခ်စ္လို့  ေလွာင္အိမ္နဲ့ထည့္ေမြးခဲ့ရင္လည္း မိမိလည္း အခ်ုပ္အေနွာင္ခံရတတ္ပါတယ္။ ေခြးတို့ ေျကာင္တို့ လူနဲ့ နီးနီးစပ္စပ္ေနလို့ မိမိအိမ္က ေျကာင္ကိုတက္နင္းမိလို့ ေျကာင္ေျခေထာက္ က်ုိး သြားလွ်င္ နာသြားလွ်င္ လမ္းေကာင္းေကာင္း မေလွ်ာက္နိုင္လွ်င္ အဲဒီ၀ဋ္ေျြကးအတြက္ မိမိ လမ္း ေကာင္းေကာင္းမေလွ်ာက္နိုင္တဲ့ဘ၀ ေရာက္ရတတ္ ပါတယ္။ အဲဒီလို တိရစဿဆာန္ေတြနဲ့ပတ္သက္ျပီး ၀ဋ္ ေျြကးခံစားရလွ်င္ ၀ဋ္ေျြကးနဲ့သက္ဆိုင္တဲ့ တိရစဿဆာန္ ေတြကို ေမြးေန့မွာ အနည္းဆံုး သုံးေကာင္ သုံး ျကိမ္ အစာေကြ်းျပီး ဤေကြ်းရတဲ့ကုသိုလ္ေျကာင့္ အဆိုပါ တိရစဿဆာန္နဲ့ပတ္သက္တဲ့ ၀ဋ္ေျြကးေတြေျက ပါရေစ ဆုေတာင္းလွ်င္ ေတြ့ျကုံေနတဲ့ ေရာဂါ ေ၀ဒနာမွ သက္သာေပ်ာက္ကင္းတတ္ပါတယ္။
တခ်ုိ့ပုဂဿဂုိလ္ေတြ မနက္တိုင္းငွက္ကေလး ေတြ အစာေျြကးေနတာ မျကာခဏေတြ့ရပါတယ္။ ဤကဲ့သို့ေကြ်းတဲ့ေနရာမွာ အမွတ္တမဲ့မေကြ်းဘဲ မိမိေကြ်းတဲ့စာကေလးေတြ ခိုေလးေတြ က်ီးေလး ေတြစသည္ျဖင့္ အတိတ္ဘ၀က၀ဋ္ေျြကးေတြရွိခဲ့လွ်င္ ေျကပါေစလို့ဆုေတာင္းလွ်င္ အဲဒီငွက္ကေလးေတြ နဲ့ပတ္သက္တဲ့ ၀ဋ္ေျြကးေတြေျကေစနိုင္ပါတယ္။ ဆု မေတာင္းဘဲနဲ့ေတာ့ မေျကနိုင္ပါဘူး။ ဆုေတာင္းဖို့ က အလြန္အေရးျကီးပါတယ္။ အလားတူ ေျကာင္တို့ ေခြးတို့ နြားတို့လည္း ဒီသေဘာအတိုင္းေဆာင္ရြက္ လို့ရပါတယ္။ ဒါကေတာ့ အတိတ္ဘ၀က တင္ရွိခဲ့တဲ့ ၀ဋ္ေျြကးေတြေျကေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပံု ေဆာင္ရြက္ နည္းကို တင္ျပတာပါ။
ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့ ဘုရားကိုကပ္လွူ ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ အတိတ္ဘ၀က၀ဋ္ေျြကးေတြ ေျကေအာင္ ဆုေတာင္းနိုင္တဲ့ ဘုရားျကီးအေျကာင္း တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ ဘုရားေစတီေတြမွာ ကြ်န္ေတာ္ တို့ တစ္စံုတစ္ရာ ကပ္လွူဆုေတာင္းျကတာပါပဲ။ ဆုေတာင္းျပည့္ မျပည့္ေတာ့မသိပါဘူး။ ေျမာက္ ဥကဿကလာမွာ ၀ဋ္ေျြကးေတာ္ေျပဘုရားဆိုျပီးရွိပါတယ္။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သြားေရာက္ဆုေတာင္းျက တာ ေတြ့ရပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္ ယခုတင္ျပမည့္ ဘုရားျကီးက ေတာ့ ဇလြန္ျပည္ေတာ္ျပန္ဘုရားျကီးအေျကာင္းပါ။ ကြ်န္ေတာ္ ဇလြန္ျပည္ေတာ္ျပန္ဘုရားျကီးကို ယခင္ နွစ္ေတြက နွစ္ျကိမ္ဖူးခဲ့ဘူးပါတယ္။ ဇလြန္ျပည္ေတာ္ ျပန္ဘုရားျကီးရဲ့ တည္ထားပံု ေနရာအကြက္အကြင္း၊  ေစာင္းတန္းျကီးေတြ၊ ဘုရားရုပ္ပြားေတာ္ျကီးရဲ့ တန္ ေဆာင္းေတာ္ျကီးရဲ့ လက္ရာေျမာက္စြာ မြမ္းမံထား ရာ ဘုရားရုပ္ပြားေတာ္ျကီးရဲ့ ပလဿလင္ေတာ္အေနအထားနဲ့ ရုပ္ပြားေတာ္ျကီးကို ဖူးျမင္ရတဲ့ ရွုကြင္းရွုကြက္ စသ ျဖင့္ အလြန္အဆင္ေျပပါတယ္။ ျကည္ညုိဖြယ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဇလြန္ျမုိ့က ဘုရားလူျကီးေတြရဲ့ စိတ္ ကူးစိတ္သန္းကိုလည္း ခ်ီးက်ူးမိပါတယ္။
၁၉-၁-၂၀၁၇ ရက္ မနက္ ၅း၃၀ နာရီ မွာ ကြ်န္ေတာ္ရယ္၊ ကြ်န္ေတာ့္ဓမဿမမိတ္ေဆြ ေဒါ္ ေစာမြန္ျမတ္ရယ္၊ သူ့သမီး ေစာေအးမြန္ရယ္၊ ေဒါ္ ေစာျမတ္ရဲ့ တပည့္မသီတာရယ္ ဇလြန္ျပည္ေတာ္ျပန္ ဘုရားဖူးရန္ ရန္ကုန္က ထြက္ခဲ့ျကပါတယ္။ ကား ထြက္တာ ေစာတဲ့အတြက္ ေညာင္တုန္းျမုိ့နယ္ဆား မေလာက္ကို မနက္ ၇ နာရီေလာက္ေရာက္ပါတယ္။ ဆားမေလာက္မွာ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ျကပါ တယ္။ ဆားမေလာက္က ဆက္သြားေတာ့ အရင္က ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းတံတားျကီးကို မျဖတ္ရေတာ့ဘဲ ဧရာ ၀တီျမစ္ကူး မီးရထားလမ္းနဲ့ ေဖာက္ထားတဲ့ ေညာင္ တုန္းတံတားသစ္ျကီးေပါ္က ျဖတ္ရပါတယ္။ မူလ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းတံတားက ကားလမ္းပဲပါေတာ့ ရထား ကူးခ်င္တာနဲ့ ဒီတံတားျကီးေဆာက္ပံုရပါတယ္။ ယခု ေတာ့ ရထားလည္း မေျပးနိုင္ေသးပါဘူး။ ရထား လမ္းက ပုသိမ္နဲ့ေဖာက္ေတာ့ မျပီးေသးလို့ထင္ပါ တယ္။ ယေန့လူေတြက ရထားထက္ ကားနဲ့သြားတဲ့ ခရီးသည္ေတြက ပိုမ်ားပါတယ္။ အလြန္တန္ဖိုးျကီးတဲ့ ဧရာ၀တီျမစ္ကူးတံတားျကီး နွစ္စင္း သံုးေလးမိုင္အ ကြာအတြင္း ေဆာက္ရေတာ့ တိုင္းျပည္ဘဏဿဍာေငြ နွေျမာမိပါတယ္။ ရထားလမ္းက အခုအခ်ိန္မွာ ဒီ ေလာက္လည္း မလိုေသးပါဘူး။ ကားလမ္းကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို့ ယခင္က ဟသင္ဿာတတို့၊ ရန္ကုန္တို့ကားနဲ့သြားတဲ့အခါ လမ္း ေတာ္ေတာ္ဆိုးပါတယ္။ ဖုန္တေထာင္းေထာင္းနဲ့ သြား ခဲ့ရတာပါ။ ေျမေအာက္က ေရနံေငြ့ျပန္လို့ ခင္းတဲ့ ကတဿတရာက ျကာျကာမခံဘူး ဆိုလား ေျပာျကတာ ျကားခဲ့ရပါတယ္။ ယခုေတာ့ ကြန္ကရစ္လမ္းမျကီး ေပါ္မွာ ကတဿတရာခင္းထားေတာ့ ရန္ကုန္- မနဿတေလး အျမန္လမ္းမျကီးထက္ေတာင္ ပိုေကာင္းပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို့ ဇလြန္ျပည္ေတာ္ျပန္ဘုရားကို  နံနက္ ၉း၃၀ နာရီမွာ ေရာက္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို့ ေရာက္တဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ဘုရားဖူးေတြ သိပ္မမ်ား ေသးပါဘူး။ ဆြမ္းကပ္ေနျကတဲ့ ဘုရားဖူးတခ်ုိ့ေတာ့ ေတြ့ရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို့လည္း ေဒါ္ေစာမြန္ ျမတ္ ရန္ကုန္ကယူလာတဲ့ ဆြမ္းပြဲ၊ သစ္သီးပြဲမ်ား ကပ္လွူပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကေငြ ငါးေထာင္ လွူ ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ဂုဏ္ေတာ္ပုတီး ကိုးပတ္စိပ္ ပါတယ္။ ဘုရားျကီးကို ဆုေတာင္းရာမွာ ျမန္မာ ျပည္သူေတြ ဆန္ေရစပါး ေပါမ်ားပါေစ။ စားေရး ေသာက္ေရး ျပည့္စံုပါေစ ဆုေတာင္းပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္နဲ့ မလွမ္းမကမ္းမွာ အမ်ုိးသမီးတစ္ ေယာက္က ကခ်င္ျပည္နယ္ျကီး ေအးျငိမ္းဖို့ ကန္ေတာ့ ပြဲကပ္ျပီး ဆုေတာင္းေနတာ ေတြ့ရပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္ ေတာင္းတဲ့ဆု ျပည့္မျပည့္ ေမး ေလွ်ာက္ရန္ ဇလြန္ျပည္ေတာ္ျပန္ ဘုရားျကီးတြင္ ကိန္း၀ပ္ေတာ္မူေနေသာ တန္ခိုးရွင္ျကီးကို ပင့္လိုက္ ရာ အရွင္ေနမိနဿဒ တန္ခိုးရွင္ျကီး ျြကလာပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ ဘုရားေစတီတိုင္း အေတာ္အသင့္ ျကီးတဲ့ ရုပ္ပြားေတာ္တိုင္းတြင္ လာေရာက္ဖူးေျမာ္ ျကည္ညုိတဲ့ဘုရားဖူးမ်ားရဲ့ ေတာင္းတဲ့ဆုကို ျဖည့္ စြမ္းေပးရန္ တန္ခိုးရွင္ျကီးမ်ား ကိန္း၀ပ္ေတာ္မူေန တဲ့အေျကာင္း ေရးသား တင္ျပဖူးပါတယ္။ ဒီဗုဒဿဓ တန္ခိုးရွင္ျကီးမ်ားအား အာကာသထဲက ျြကေရာက္ လာတဲ့ တန္ခိုးရွင္ျကီးမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ အျကိမ္ျကိမ္ ဖူးေတြ့ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ယခုလည္း ဤျပည္ေတာ္ျပန္ဘုရား ရုပ္ပြားေတာ္ ျကီးမွာ သီတင္းသံုးေနတဲ့ တန္ခိုးရွင္ျကီးကို ပင့္ ေလွ်ာက္ခဲ့ရာ ယခုကဲ့သို့ ကိန္း၀ပ္ရာက ကြ်န္ေတာ့္ ေရွ့ ျြကေရာက္ေတာ္မူလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရား ရွင္ျကီးက သကင္ဿန္းေတာ္ နီညုိေရာင္၊ ဆံထံုးေတာ္ ေဂါတမဘုရား ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကဲ့သို့ ဦးေခါင္းေတာ္ အထက္ အလည္ေလာက္မွာ ပါရွိပါတယ္။ အရပ္ ေတာ္က ငါးေပေလာက္ရွိပါမယ္။ အသားအရည္ ကလည္း နီညုိေရာင္ျဖစ္ပါတယ္။
”အရွင္ျမတ္ဘုရား တပည့္ေတာ္ေတာင္းတဲ့ ဆု ျပည့္ပါ့မလား ဘုရား”
”ဒကာျကီး ေတာင္းတဲ့ဆု အျပည့္အ၀ရပါ မည္။ ဒါ့အျပင္ ဒကာျကီးလည္း က်န္းမာေရး ေကာင္း ေစပါမည္။ သြားလာရာမွာလည္း ေဘးဥပဒ္ အနဿတရာယ္ ကင္းေစမည္။ လူအမ်ားရဲ့ ေလးစားျကည္ညုိျခင္း လည္း ခံရမည္။ သာသနာျပုလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ေအာင္ျမင္ပါမည္လို့ မိန့္ပါတယ္။ ဒီဆုေတြက ကြ်န္ ေတာ္ ဘုရားေရာက္တိုင္း ေတာင္းေနျကဆုေတြ အျပင္ အပိုေပးတဲ့ဆုေတြပါ။ ဒါ့အျပင္ ရွင္ေနမိနဿဒ တန္ခိုးရွင္ျကီးက –
”ဒကာျကီးနဲ့ အတူပါလာတဲ့ သူေတြကို လည္း ဘ၀အဆက္ဆက္ ပါလာတဲ့ ၀ဋ္ေျြကးဟူသမွ်  လြတ္ေျမာက္ရပါလို၏လို့ ဆုေတာင္းခိုင္းပါ။ ေဒါ္ ေစာမြန္ျမတ္ကို သမီးနဲ့ပတ္သက္ျပီး စိတ္ဆင္းရဲ ရမည့္ကိစဿစ အားလံုး လြတ္ေျမာက္ရပါလို၏ ဆုေတာင္း ခိုင္းပါ။ သမီးျဖစ္သူ ေစာေအးမြန္ကို ဂ်ပန္နိုင္ငံနဲ့ ဆက္သြယ္ျပီး အလုပ္အကိုင္ေတြ ျဖစ္ရပါလို၏။ စီးပြားဥစဿစာ ခ်မ္းသာရပါလို၏ ဆုေတာင္းခိုင္းပါ။ မသီတာကိုေတာ့ က်န္းမာေရးေကာင္းဖို့ ဆုေတာင္း ခိုင္းပါ”လို့ မိန့္ျကားပါတယ္။
တန္ခိုးရွင္ျကီး ဆုေတာင္းခိုင္းတဲ့ အခ်က္ေတြ ဟာ သူတို့မွာျကုံေတြ့ ခံစားေနရတာေတြနဲ့ ကြက္တိ ပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္ သူတို့ဘုရား၀တ္ျပုေနတဲ့ေနရာသြား ျပီး တန္ခိုးရွင္ျကီး ဆုေတာင္းခိုင္းတဲ့ အခ်က္ေတြကို ေျပာျပေတာ့ သူတို့လည္း ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ဆု ေတာင္းျကပါတယ္။ တန္ခိုးရွင္ျကီး ဆုေတာင္းခိုင္းတဲ့ အထဲမွာ အားလံုးကို ဘ၀အဆက္ဆက္ ၀ဋ္ေျြကးေတြ ေျကပါရေစလို့ ဆုေတာင္းခိုင္းတဲ့အခ်က္ဟာ အလြန္ အေရးျကီးတဲ့အခ်က္လို့ ကြ်န္ေတာ္ယူဆပါတယ္။ အတိတ္ဘ၀ေတြက နားမလည္ခဲ့ရင္ မျပစ္မွားသင့္ တဲ့ပုဂဿဂုိလ္ကို ျပစ္မွားခဲ့မိတာ၊ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ပုဂဿဂုိလ္သတဿတ၀ါေတြအေပါ္ က်ူးလြန္ခဲ့မိတဲ့ ၀ဋ္ေျြကး ေတြ ေျကသြားေစနုိင္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို့ ဦးသီလာစာရ ရဟနဿတာျကီး သီတင္းသံုးခဲ့ရာ ေနရာကို သြားေရာက္ျကပါတယ္။ အဲဒီမွာ ကြ်န္ေတာ္တို့ ဘုရားကန္ေတာ့ျကေတာ့ ေစာ ေအးမြန္ဘုရားကန္ေတာ့တဲ့အခါ ေခါင္းမူးလာေရာ၊ ဘုရားကို ကန္ေတာ့၍ မရေျကာင္း ေျပာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က ဘယ္ပုဂဿဂုိလ္က ေနွာင့္ယွက္တာလဲလို့ အာရံုျပုျကည့္ေတာ့ ဘီလူးျကီးတစ္ပါးက ေနွာင့္ယွက္ ေနတာ ေတြ့ရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က ဘီလူးျကီးက ဘာလို့ ေနွာင့္ယွက္တာပါလဲ ေမးေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ နွစ္ဘ၀က ေစာေအးမြန္က ဦးပဥဿစင္း၊ ဘီလူးျကီးက ကိုရင္ဘ၀။ ေစာေအးမြန္ ဦးပဥဿစင္းက ဘီလူး ကိုရင္ ကို စာသင္ေတာ့ စာမရမခ်င္း ေခါင္းခဏခဏ ေခါက္တဲ့အတြက္ မေက်နပ္၍ ကလဲ့စားေခ်တဲ့ အေျကာင္း ေျပာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က ဘီလူး ျကီးကို သူက ကြ်န္ေတာ္နဲ့အတူ ပါလာသူျဖစ္တယ္။ မေနွာင့္ယွက္ဖို့ ေမတဿတာရပ္ခံေတာ့မွ ေစာေအးမြန္ ထပ္မံ ဘုရားကန္ေတာ့တဲ့အခါ ေခါင္းမမူးေတာ့ ပါဘူး။ မသီတာကလည္း သူ ဘုရားကန္ေတာ့ တဲ့အခါ ေခါင္းမူးေနေျကာင္း ေျပာျပန္ပါတယ္။ ဒါနဲ့ ကြ်န္ေတာ္ အာရံုယူျကည့္ေတာ့ သူ့ရဲ့တစ္ခုေသာ ဘ၀က အဘိုးနတ္သား သူ့အေမ နတ္သမီး သူ့ညီ နတ္သမီး၊ သူ့ေမာင္နတ္သားတို့က ေနွာင့္ယွက္ေန တာ ေတြ့ရပါတယ္။ သူတို့က မသီတာ အမွ်ေ၀တာ ရလိုေျကာင္းေျပာ၍ မသီတာက အမွ်ေ၀လိုက္ပါ တယ္။ အမွ်ေ၀ျပီး ျကည့္လိုက္ေတာ့ အားလံုးနတ္ ဘ၀မွ ကြ်တ္သြားျကပါတယ္။ မသီတာ ဘုရားကန္ ေတာ့ျပန္ေတာ့ အနည္းငယ္မူးေသးေျကာင္းေျပာရာ ဘာမ်ား က်န္ေနေသးသလဲ အာရံုျပုျကည့္ေတာ့ ေျကာင္တစ္ေကာင္နဲ့ ေခြးတစ္ေကာင္ က်န္ေနတာ ေတြ့ရပါတယ္။ အဲဒီေျကာင္နဲ့ ေခြးကို အမွ်ေ၀လိုက္ ေတာ့ ကြ်တ္သြားျကပါတယ္။ တတိယအျကိမ္ မသီတာ ဘုရားကန္ေတာ့တဲ့အခါ လံုး၀ မမူးေတာ့ပါဘူး။ သူတို့လည္း သူတို့အမ်ုိး ဘုရားလာဖူးလို့ ရွားရွား ပါးပါး အခြင့္အေရးရတဲ့အခါ အမွ်ေ၀တာ ရလို့ ကြ်တ္ သြားျကတာ ၀မ္းေျမာက္စရာပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို့ လည္း ဦးသီလာစာရ ဘုရား၀င္းထဲ လွည့္လည္ ဖူး ေျမာ္ျပီး ဓနုျဖူျမုိ့ က်ုိကဿကလြန္ပြန္းေစတီကို ၀င္ဖူး ျကပါတယ္။ ဘုရားျကီးကို လွည့္လည္ဖူးျပီး ေခတဿတ ထိုင္ေနျကစဥ္မွာ ေျခာက္နွစ္အရြယ္ကေလးမေလး  တစ္ေယာက္က မေန့ညေနက က်ုိကဿကလြန္ပြန္းေစတီ ထီးေတာ္က ေရာင္ျခည္ေတာ္ ကြန့္ျမူးေျကာင္း၊ တစ္နာရီခန့္ျကာေျကာင္း ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လက္ေတာ္ ေျခာက္ေခ်ာင္းပါတဲ့ ရုပ္ပြားေတာ္ျကီး လည္း ရွိေျကာင္း၊ အဲဒီ ရုပ္ပြားေတာ္ျကီးလက္ထဲ ပိုက္ဆံကပ္လွူျပီး ျပန္စြန့္ပါဘုရားလို့ဆိုျပီး အဲဒီ ပိုက္ဆံကို သိမ္းထားရင္ ပိုက္ဆံေတြ တိုးပြားတဲ့ အေျကာင္း ေျပာပါတယ္။ အဲဒီရုပ္ပြားေတာ္ျကီးက လည္း ကြ်န္ေတာ္တို့ နားတဲ့ေနရာနဲ့ မေ၀းတဲ့ အတြက္ အျပန္မွာ အဲဒီဘုရားျကီး သီတင္းသံုးတဲ့ အာရံုခံတန္ေဆာင္းမွာ ၀င္ဖူးပါတယ္။ တကယ္ပဲ ညာဘက္လက္က လက္ေခ်ာင္း ေျခာက္ေခ်ာင္းျဖစ္ ေနပါတယ္။ အဲဒီအာရံုခံတန္ေဆာင္း ရုပ္ပြားေတာ္ျကီး သံုးဆူ အရြယ္တူရွိပါတယ္။ ထိုင္လ်က္ဉာာဏ္ေတာ္ ေလးေပေလာက္ ရွိမည္ ထင္ပါတယ္။ ဘုရားျကီး သံုးဆူအနက္ ညာဘက္အစြန္က ရုပ္ပြားေတာ္ျကီး မွာသာ လက္ေခ်ာင္းက ေျခာက္ေခ်ာင္းျဖစ္ေနတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္က ဒီရုပ္ပြားေတာ္ျကီးမွာ ကိန္း၀ပ္ေနတဲ့ တန္ခိုးရွင္ျကီး ပင့္လိုက္ေတာ့ အသားျဖူ သကင္ဿန္း ေတာ္ကလည္း အျဖူေရာင္နွင့္ ဉာာဏ္ေတာ္ ေျခာက္ ေပခန့္ရွိ တန္ခိုးရွင္ျကီး ေပါ္လာပါတယ္။ ဘုရား ရွင္ျကီးရဲ့ ဘြဲ့ေတာ္မွာ ”ရွင္၀ါယမ”လို့ သိရပါတယ္။
”တန္ခိုးရွင္ျကီး ဘုရား ဒီဘုရားရုပ္ပြားေတာ္ ျကီးမွာ လက္ေခ်ာင္းေျခာက္ေခ်ာင္းျဖစ္ေနတာ ေတြ့ ရပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ျကာပါျပီလဲဘုရား။ ဒီရုပ္ပြား ေတာ္ျကီးက ဘယ္လိုမ်ား ထူးျခားမွုရွိပါသလဲဘုရား”
”ဒီလက္ေခ်ာင္း ေျခာက္ေခ်ာင္းက ဘုရား ျကီးတည္ျပီး ေျခာက္နွစ္ျကာ တစ္ညမွာ လက္ေခ်ာင္း တစ္ေခ်ာင္း အလိုအေလ်ာက္ တိုးလာတာပါ။ ဒီရုပ္ ပြားေတာ္ျကီးရဲ့လက္ေတာ္အတြင္း ေငြလွူလို့ ေငြတိုး လာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ရုပ္ပြားေတာ္ျကီးကို ပန္း ျဖစ္ျဖစ္၊ သစ္သီးျဖစ္ျဖစ္၊ ဆြမ္းျဖစ္ျဖစ္ တစ္စံုတစ္ရာ ကပ္လွူျပီး ဆုေတာင္းလွ်င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မူလက လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္လွ်င္ လုပ္ငန္းနွစ္ခု သံုးခု တုိးလာနိုင္ပါတယ္။ တိုးခ်ဲ့လုပ္ကိုင္ေအာင္ျမင္နိုင္ ပါတယ္”တဲ့။ ကြ်န္ေတာ္တို့လည္း ရုပ္ပြားေတာ္ျကီး ကို ေငြမ်ား ကပ္လွူဆုေတာင္းျပီး ဘုရားေစတီ ျကီးအတြင္းမွ ထြက္ခဲ့ျကပါတယ္။

သတၱ၀ါမ်ားက်န္းမာခ်မ္းသာျကပါေစ
ဆရာ၀င္း(သာကီနြယ္)

Comments

comments

Post Author: manawmaya