မီးေဘးကင္းေအာင္ ငံုး႐ုပ္ေဆာင္

ေရ၊ မီး၊ မင္း၊ ခိုးသူ၊ မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာသူ ဟူ၍ ရန္သူမ်ိဳး ငါးပါးရွိေၾကာင္း မွတ္သားရဖူးပါသည္။ ရန္သူမ်ိဳး ငါးပါးကို မည္သူမွ်မသင့္လိုၾကပါ။ သို႔ျဖစ္၍လည္း ဘုရားရွိခိုးေသာအခါ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး မွ အခါခပ္သိမ္း ကင္းလြတ္ၿငိမ္းရပါလိုေၾကာင္း ထည့္ သြင္းၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထိုရန္သူမ်ိဳး ငါးပါးအနက္ မီး ဆိုသည္မွာ   မိမိတို႔အတြက္ ရန္သူလည္း မည္ပါ၏။ မိတ္ေဆြ  လည္း မည္ပါ၏။ မီးဆိုသည္က မသံုးတတ္လွ်င္ ရန္သူအသြင္၊ သံုးတတ္လွ်င္ မိတ္ေဆြအသြင္ျဖစ္ သည္မဟုတ္လား။ ရန္သူအသြင္ျဖစ္၍ ေရွာင္ၾကဥ္ ရမည္ဆိုလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည့္ကိစၥမဟုတ္။ မီးေၾကာင့္ လူသားမ်ား အသက္ရွင္ ရပ္တည္ေနႏိုင္ၾကသည္ မဟုတ္ပါလား။ ေရွာင္ၾကဥ္၍ မရမည့္အတူတူ မိတ္ ေဆြအျဖစ္ ၿမဲခိုင္စြာ လက္တြဲသြားႏိုင္ရန္ မိမိတို႔ ဘက္မွ ဂ႐ုတစိုက္ အသံုးခ်ရမွာပဲ ျဖစ္ပါသည္။

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ကိုယ့္ပေယာဂမပါသည့္တိုင္ အျခားအျခားေသာ သူတို႔ ေပါ့ဆစြာ သံုးစြဲရာမွလည္း ေကာင္း၊ သဘာဝအႏၱရာယ္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊  လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ အဖ်က္သမားတို႔၏ ရန္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ မီးေဘးသင့္မႈမ်ားကို ႀကံဳရ ၾကားရပါ၏။ အသက္အိုးအိမ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ အေဆာက္အအံုမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးေနရပါ၏။ သည္ ေတာ့ ဥပေဒေဘာင္တြင္းရွိ လူသားအားလံုးပင္ မီး ေဘးမွ ကင္းေဝးလိုၾကပါသည္။ ဤ၌ တင္ျပလို သည္မွာ ဂမၻီရအစီအရင္ျဖင့္ မီးေဘးမွ ကင္းေဝးလို ၾကပါသည္။ ဤ၌တင္ျပလိုသည္မွာဂမၻီရ အစီအရင္ ျဖင့္ မီးေဘးကင္းေအာင္ စြမ္းေဆာင္သည့္ကိစၥ ျဖစ္ ပါသည္။ တခ်ိဳ႕က ဒကၡိဏသာခါ ဘုရားရွင္ကို ထု လုပ္ပူေဇာ္ကိုးကြယ္ၾကပါ၏။ ဝၮသုတ္ေတာ္ကို ရြတ္ ဖတ္ပူေဇာ္ၾကပါ၏။ မီးကြင္းဂမုန္းကို စိုက္ပ်ိဳးထား တတ္ၾကပါ၏။ အားလံုးပင္ သူ႕သဘာဝႏွင့္သူ အဓိပၸာယ္ ရွိၾကပါသည္။ လုပ္လည္း လုပ္ေဆာင္သင့္ၾကပါ သည္။

ဤ၌ စာေရးသူ တင္ျပလိုသည္မွာ မီးေဘး ကင္းေအာင္အတြက္ ငံုး႐ုပ္ကေလးကို ထုလုပ္ၿပီး ေဆာင္ထားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ငံုးဟူသည္မွာ ဘုရား အေလာင္းေတာ္ ႏုစဥ္ကာလ ငံုးဘဝျဖစ္စဥ္ ေလး နက္လွစြာေသာ သစၥာစကားကို ဆိုသျဖင့္ မီးေဘး အႏၱရာယ္မွ လြတ္ကင္းခဲ့ဖူးေလရာ ငံုး႐ုပ္ကို ဘုရား ေလာင္းအမွတ္ျဖင့္ ထုလုပ္ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ပို၍ ပီျပင္သက္ဝင္လာေစရန္ ပရိတ္ႀကီး (၁၁) သုတ္ လာ ဝၮသုတ္ေတာ္ႏွင့္ ထံုမြမ္းဖို႔လည္း လိုအပ္ပါ သည္။ ငံုး႐ုပ္ ထုလုပ္မည့္ သစ္ထည္အား ဝၮသုတ္ ေတာ္ ကိုးေခါက္ရြတ္ဆိုထားေသာ ေရျဖင့္ စင္ၾကယ္ ေအာင္ ေဆးေၾကာသန္႔စင္ၿပီးမွ ထုလုပ္ရပါမည္။ ထုလုပ္ရာတြင္လည္း အိမ္ေထာင္ဦးစီးျဖစ္သူ၏ ေန႔နံကို အဓိကထား၍ ထုလုပ္သင့္ပါသည္။

 

၁။ တနဂၤေႏြသားအတြက္

ဒန္းႀကီးသားကို ၾကာသပေတးေန႔၌ ထုလုပ္ရပါမည္။

၂။ တနလၤာသားအတြက္

ဩဇာသားကို ေသာၾကာေန႔၌ ထုလုပ္ရပါမည္။

၃။ အဂၤါသားအတြက္

ခေရသားကို စေနေန႔၌ ထုလုပ္ရပါမည္။

၄။ ဗုဒၶဟူးသားအတြက္

စိန္ပန္းသားအတြက္ တနဂၤေႏြေန႔၌ ထုလုပ္ ရပါမည္။

၅။ ၾကာသပေတးသားအတြက္

ေရွာက္သားကို တနလၤာေန႔၌ ထုလုပ္ရပါ မည္။

၆။ ေသာၾကာသားအတြက္

ပိေတာက္သားကို အဂၤါေန႔၌ထုလုပ္ရပါမည္။

၇။ စေနသားအတြက္

သစ္အယ္သားကို ဗုဒၶဟူးေန႔၌ထုလုပ္ရပါ မည္။

ထုလုပ္ရမည့္အသားကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ အျမစ္နံက်ေသာ အသားမ်ားျဖစ္၍ ထုလုပ္ရမည့္ေန႔ မ်ားမွာ ပဥၥပြတ္က်ေသာေန႔မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ  ရပါမည္။ လြဲေခ်ာ္ပါက အစြမ္း အာနိသင္မရွိႏိုင္ပါ။   ထုလုပ္ၿပီးေသာ ငံုး႐ုပ္အား ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ေရွ႕ ၌ လည္းေကာင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ေအာက္၌ လည္းေကာင္း အေဆာင္႐ုပ္အျဖစ္ထားရွိႏိုင္ပါသည္။  ထိုသို႔ထားရွိၿပီးသည့္သကာလ ဝၮသုတ္ေတာ္အား နံနက္တစ္ေခါက္၊ ညတစ္ေခါက္ ပံုမွန္ ရြတ္ဆိုပူေဇာ္ ေပးပါက အစြမ္းအာနိသင္မ်ား ထက္ျမက္ကာ မီး ေဘးအႏၱရာယ္မွ အမွန္တကယ္ပင္ ကင္းလြတ္ႏိုင္ပါ လိမ့္မည္။

ယံုၾကည္စြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကည့္ေစလိုပါ သည္။ အက်ိဳးမယုတ္ပါ။ စီးပြားလာဘ္လာဘမ်ား ပြင့္လန္းလ်က္ အခက္အခဲမ်ား ေျပလည္ၿပီး ရန္သူ မ်ိဳး ငါးပါး၌ တစ္ပါး တစ္ပါအဝင္ျဖစ္သည့္ မီးေဘး အႏၱရာယ္မွ ကင္းလြတ္လိမ့္မည္အေၾကာင္း ေစတနာ   ေကာင္းျဖင့္ ႏိႈးေဆာ္တိုက္တြန္း ေရးသားလိုက္ရပါ ၏။

သုေတသီဆရာၿငိမ္း

Comments

comments

Post Author: manawmaya