ယၾတာေခ်ရေအာင္

အားလံုးအတြက္ အားထားထိုက္၊ အားကိုး ထိုက္ရာအစစ္ကား ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာဟူေသာ ရတနာသံုးပါးပင္ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ လူမ်ားသည္ မိမိ အားကိုးခ်င္သည့္ အရာကိုသာ အားကိုးမိတတ္ၾက၏။ ကမၻာ့လူဦးေရ သန္းေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္အနက္ ရတနာသံုးပါးကို အားကိုးသူကား အနည္းငယ္မွ်ပင္ ျဖစ္၏။

ရတနာသံုးပါးကို အားထား ကိုးကြယ္ပါသည္ ဆိုေသာ ဗုဒၶဘာသာ ဝင္မ်ားထဲ၌ပင္ ရတနာသံုးပါး ထက္ ဂိုဏ္းဆရာ၊ ေဗဒင္ဆရာ၊ နတ္ဆရာ စသူ မ်ားကို အေရးေပၚေျပး၍ အားထားေနသူကား မ်ား လွေလသည္။

လူမ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင္႔ ဂိုဏ္းဆရာ၊ ေဗဒင္ဆရာ၊ နတ္ဆရာစ သူတို႔ကို အေရးေပၚေျပး၍ အားထားေနရပါသနည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္ေသာ္ ရရွိဆဲ ခ်မ္းသာမွ မယုတ္ေလ်ာ႔ၾက ရန္ႏွင္႔ ေတြ႕ႀကံဳ ဆဲ အခက္အခဲမွ လြတ္ေျမာက္ၾကရန္ ျဖစ္ေလသည္။

လူမ်ားသည္ မိမိမေတြ႕ခ်င္ေသာ အခက္အခဲ မ်ားကို ေတြ႕ရျခင္းမွာ အစမထင္ ရွည္လ်ားေသာ သံသရာ တစ္ခြင္ က်င္လည္ခဲ႔စဥ္က ကုသိုလ္ အကု သိုလ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပဳခဲ႔မိၾကေလရာ ကုသိုလ္ အက်ိဳး ေပးခြင္႔ သာေသာအခါ ခ်မ္းသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေတြ႕ၾက ရၿပီး အကုသိုလ္ အက်ိဳးေပးခြင္႔သာေသာအခါ ဆင္းရဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေတြ႕ရတတ္ေလသည္။

သံသရာ က်င္လည္ရသ၍ ဆင္းရဲႏွင္႔ ကင္း ႏိုင္ၾကသည္ မဟုတ္ေခ်။ သို႔ျဖစ္၍လည္း ဘုရား၊ ရဟႏၱာအေလာင္းလ်ာတို႔ သံသရာကိုအလြန္ေၾကာက္ ေတာ္မူၾက၏။

ဤသို႔အကုသိုလ္ အက်ိဳးေပးခ်ိန္တန္၍ ဆင္း ရဲဒုကၡ ေတြ႕ရေသာအခါ ထိုဆင္းရဲဒုကၡမွ အျမန္ဆံုး လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ေဗဒင္ဆရာစသူတို႔ထံ ေျပး၍ တိုင္ပင္ၾကရ၏။

ေဗဒင္ဆရာတို႔ကလည္း သူတို႔တတ္ေျမာက္ ထားေသာ ေဗဒင္ပညာျဖင္႔ ကိန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်၍ တြက္ ခ်က္ၿပီး မိုးေလဝသ ေၾကညာသကဲ႔သို႔ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင္႔ ေဟာၾက၏။

မူလမဟာဘုတ္ အေျခခံကာ သက္ေရာက္ ကိုလည္း ၾကည့္သည္။ ၿဂိဳဟ္စားကိုလည္း ၾကည့္ သည္၊ သံုးတန္ေပၚနိစ္ကိုလည္းၾကည့္သည္၊ ရွားမီး စေသာ ကိန္းမ်ားက်မက်ကိုလည္း ၾကည့္သည္။ ဤသို႔မ်ားစြာေသာ ကိန္းတို႔ျဖင္႔ၾကည့္၏။ ရဝိ၊ ေဘာမ၊ ေသာရိ၊ ရာဟု၊ (တနဂၤေႏြ၊ အဂၤါ၊ စေန၊ ရာဟု)ဟူ ေသာ ၿဂိဳဟ္ေလးလံုးသည္ ပါပဂၢဟ = ပါပၿဂိဳဟ္ ဟု ေခၚၾကရာ ထိုၿဂိဳဟ္ေလးခုအနက္ တစ္ခုခု သက္ ေရာက္ေနေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿဂိဳဟ္စားေနေသာ္ လည္းေကာင္း မေကာင္းဟု အေဟာထြက္ေလ သည္။

မိမိအခက္အခဲ ႀကံဳေနခိုက္ႏွင္႔ ထိုၿဂိဳဟ္မ်ား သို႔ ေရာက္ခိုက္ႏွင္႔ ႀကံဳေသာ္ တကယ္ပင္ ထိုၿဂိဳဟ္ မ်ားေၾကာင္႔ ျဖစ္ရသည္ဟု ေဗဒင္ဆရာ၏ အေဟာ အရ ယံုၾကည္ရေတာ႔၏။ ေဗဒင္ဆရာေပးေသာ ယ ၾတာေခ်ရေတာ့၏။

ဥကၠာက်ျခင္း၊ အရပ္မ်က္ႏွာေတာက္ေလာင္ ျခင္း၊ လၾကတ္ျခင္း စသည္သည္ နိမိတ္၊ ထိုနိမိတ္ သည္ မေကာင္းေသာ အက်ိဳးကိုျဖစ္ေစတတ္ေသာ ေၾကာင့္ ဒုႏၷိမိတၲာ ေခၚေဝၚၾက၏။

အျမင္အၾကား အေတြ႕အားျဖင္႔ ေၾကာက္ မက္ဖြယ္က်က္သေရမဂၤလာမရွိျခင္းကို အဝမဂၤလဟု ေခၚ၏။

ျမင္းဝံ၊ ဒီးဒုတ္၊ တစ္တီတူး စေသာငွက္တို႔၏ ေအာ္ျမည္အသံမ်ားသည္ စိတ္ႏွလံုးမခ်မ္းသာေစ ေသာ အသံမ်ားျဖစ္ၾက၍ အမနာပဟုေခၚ၏။ ပါပ ၿဂိဳဟ္စီးျခင္းကို ပါပဂၢဟဟု ေခၚ၏။ ဦးေခါင္းျပတ္၊ ေသြးထြက္သံယိုစေသာ အိပ္မက္မ်ားသည္ မေကာင္း ေသာ အိပ္မက္ဒုႆုပိနမည္၏။

ထိုအရာမ်ားအနက္ တစ္ခုခုကို ေတြ႕ႀကံဳရ ေသာသူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင္႔ ေဗဒင္ဆရာစသူ တို႔ထံ ေျပးၾကရေတာ့၏။

အခ်ိဳ႕ေဗဒင္ဆရာမ်ားကလည္း ေတာ္သည္။ သူထံေရာက္လာသူ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ေဟာေပး တတ္၏။ တစ္ခါက စာေရးသူ၏ တပည့္ ဒကာတစ္ ေယာက္ လက္စြပ္ေပ်ာက္သြား၍ ျပန္ရႏိုင္ မရႏိုင္သိ ခ်င္၍ ေဗဒင္ဆရာထံ သြား၏။ ေရာက္ေရာက္ျခင္း ေဗဒင္ဆရာက ဘာသိခ်င္လဲဟုေမး၏။ ေဗဒင္ေမး သူက ပစၥည္းေပ်ာက္လို႔ပါဟု ေျပာလိုက္ရာ ေဗဒင္ ဆရာက ခင္ဗ်ားေပ်ာက္တာ လက္စြပ္ပဲ၊ လံုးဝျပန္ မရႏိုင္ေတာ့၊ ခိုးသူက ေရာင္းစားလိုက္ၿပီ၊ သူ႕လက္ ထဲတြင္မရွိေတာ့ ခင္ဗ်ားဟာ အကယ္၍ လက္စြပ္ မေပ်ာက္ခဲ႔ေသာ္  က်ိဳး၊ ကန္း၊ ေသ တစ္ခုခုျဖစ္ကို ျဖစ္ရမည္။ လက္စြပ္ေပ်ာက္သျဖင္႔ က်ိန္းေက်သြားၿပီ က်ိဳး၊ ကန္း၊ ေသ တစ္ခုမွ် မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဟု ေဟာေပးလိုက္၏။ လက္စြပ္ေပ်ာက္သည္ကိုပဲ ဝမ္း သာရေသးေတာ့၏။ ႀကီးသည့္အမႈ ငယ္ခဲ႔ရသည္ဟု ယံုၾကည္ကာ စိတ္သက္ရာရခဲ႔၏။ ဤလို ေဗဒင္ ဆရာကား ေမးေပ်ာ္ေသးသည္ဟု ဆိုရေပမည္။

အပ္ေပ်ာက္သည္ကို ေဗဒင္ေမးေသာ မိန္းမ ကဲ႔သို႔ကား မမိုက္သင္႔ေခ်။ ေရွးအခါက အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္သည္ အိမ္ၾကမ္းၾကားထဲအပ္က် ေပ်ာက္ သျဖင္႔ ေဗဒင္ဆရာထံ သြားေရာက္ကာ က်သြား ေသာအပ္ ျပန္ရႏိုင္၊ မရႏိုင္ ဆန္တစ္ျပည္ ေငြတစ္ မတ္ ေပး၍ ေမးပါသတဲ့။

ေဗဒင္ဆရာကေတာ့ ျပန္မရႏိုင္၊ ယေန႔ ည ေန သင္႔ေယာက်ာ္း ႐ိုက္တာကိုေတာ့ ခံရလိမ္႔မည္ဟု ေဟာလိုက္၏။

အိမ္ျပန္ေရာက္ေသာအခါ အိမ္ ေအာက္ဆင္း ၿပီး အပ္ကို အသည္းအသန္ရွာပါသတဲ့။ အပ္ကား အိမ္သားျပန္လာသည္အထိ မေတြ႕ေသး။ အိမ္သား က ဘာလုပ္ေနတာလဲဟုေမးရာ အပ္ရွာေနေၾကာင္း ေျပာျပ၏။ အပ္ကား ရွာမေတြ႕။

အပ္ရွာမေတြ႕သည္အဆံုး၌ အပ္ေပ်ာက္၍ ျပန္မရႏိုင္ဟု ေဟာေျပာခ်က္ မွန္လွေၾကာင္း လင္ ေတာ္ေမာင္အား ေျပာျပ၏။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူက မင္း အပ္က ဘယ္ေလာက္တန္လဲဟုေမးရာ အလြန္ဆံုး တန္မွ တစ္မတ္ဟု ေျဖ၏။ ေဗဒင္ေမးခ ဘယ္ ေလာက္ေပးရလဲဟုေမးရာ ဆန္တစ္ျပည္ ေငြတစ္ မတ္ဟုေျဖ၏။

ခင္ပြန္းျဖစ္သူက တစ္မက္တန္ အပ္ ျပန္ရမရ ကို ဆန္တျပည္ေငြ တစ္မတ္အကုန္ခံ ေမးရေလာက္ ေအာင္ အçရသလားဟု ေျပာကာ ေက်ာျပင္ကို ေဗ်ာ သြင္ျပဳကာ တအားထုပါေတာ့၏။

ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ႐ိုက္လိုက္ကာမွ အပ္ျပန္မရ ဟူေသာ ေဟာခ်က္အျပင္ ယေန႔ညေန “ေယာက်ာ္း အ႐ိုက္ခံရမည္”ဟု ေဟာထားေသာ ေဗဒင္ ဆရာ ေဟာကြက္ပါ မွန္သြားေလရာ ဇနီးျဖစ္သူက မွန္ပါေပ႔ ေဗဒင္ဆရာရယ္ဟု ေဗဒင္ဆရာကို တçကာ ေအာ္၍ ငိုပါသတဲ့။ ေဗဒင္ယံုသူကား ဤမွ်ယံု၏။

ေဗဒင္ဆရာစကား နားေထာင္လြန္းလွ်င္ လည္း မွားတတ္၏။ ဘုရားလက္ထက္ေတာ္က သာ ဝတၳိၿမိဳ႕သူ သူေဌးသမီးကို ဇနပုဒ္သား သူေ႒းသား အတြက္ မိဘတို႔က လာေရာက္ ေတာင္းရမ္းၿပီး မဂၤလာေဆာင္ရန္ ရက္သတ္ကာ ျပန္သြားၾက၏။

ဇနပုဒ္ျပန္ေရာက္မွ သူတို႔ဆရာ တကၠတြန္း မ်ားအား သူတို႔သတ္မွတ္ေသာ မဂၤလာရက္၊ ေန႔ ေကာင္းရက္ ျမတ္ဟုတ္မဟုတ္ေမးၾကရာ တကၠတြန္း တို႔သည္ သူတို႔ကို မတိုင္ပင္ဘဲ ျပဳရေကာင္းလားဟု ပ်က္စီးေစလို ေသာေစတနာျဖင္႔ “ဒီေန႔မေကာင္း မဂၤလာျပဳလွ်င္ တစ္မ်ိဳးလံုး တစ္ေဆြလံုး ဒုကၡေရာက္ မည္”ဟု ေဟာပါသတဲ့။

တကၠတြန္းစကားကို ယံုၾကည္သူ ဇနပုဒ္သား သူေဌးလင္မယားသည္ တကၠတြန္းတို႔ေျပာေသာ ရက္ ေကာင္း ရက္ျမတ္ေရာက္မွ သြားၾကရာ ေတာင္းရမ္း သူမ်ားလွေသာ ပ်ိဳတိုင္းႀကိဳက္တဲ့ ႏွင္းဆီခိုင္ပမာ ျဖစ္ေနေသာ သူေဌးသမီးကို သူတို႔ထက္သာေသာ           ေရွးကေတာင္းဖူးသည့္ ၿမိဳ႕သူေဌးသားႏွင္႔ ေပးစား လိုက္ၾကသျဖင္႔ ေဗဒင္ယံုသူ ဇနပုဒ္သားသူေဌးသား ဇနီးေလာင္းကို လက္လႊတ္လိုက္ရပါသတဲ့။

ေဗဒင္ဆရာက ယၾတာေျခခိုင္းလွ်င္ အတိ အက်ေခ်၏။ ယၾတာဟူသည္ မွ်တျခင္းဟုအဓိပၸာယ္ ရေလရာ ယၾတာေခ်ဟူသည္ မွ်တသြားေအာင္ မိမိ၌ရွိေနေသာ အကုသိုလ္မ်ားကို ေခ်ပစ္ျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရွိႏိုင္သည္။ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အေနႏွင္႔ ငါးလႊတ္ျခင္း စေသာ ကုသိုလ္ေကာင္း မႈျဖင္႔သာ ယၾတာေခ်သင့္၏။ ကုသိုလ္မရေသာ၊ အကုသိုလ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ယၾတာေခ်မႈမ်ိဳးကို မျပဳ သင့္ေခ်။

မိမိကိုယ္ေတြ႕တစ္ခု တင္ျပခ်င္သည္ စာေရး သူ ရဟန္းဘဝသို႔ မေရာက္မီ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္က ျဖစ္သည္။

႐ံုးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ေယာက္က သံ႐ံုး တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ သူ႕ဖခင္၏ ရာထူး အတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရွိ၍ ယၾတာေခ်ခ်င္သည္ဟု စာေရးသူအား တိုင္ပင္ရာ စာေရးသူက ထိုစဥ္က ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ ေဝဘူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ရန္ ကုန္အင္းေလးဓမၼာ႐ံုမွာ ေခတၲသီတင္းသံုး အပူေဇာ္ ခံခိုက္ႏွင္႔ တိုက္ဆိုင္ေနရာ မိမိဖခင္ ရာထူးခိုင္ၿမဲရန္ ဟု ရည္ရြယ္ဆုေတာင္းၿပီး ေနရာထိုင္အခင္းကို လွဴ ရန္ အႀကံေပးခဲ့သည္။ ထိုသူသည္ မိမိတိုက္တြန္း သည့္အတိုင္း ျပဳခဲ့ရာ ရာထူးတည္တံ႔သြားခဲ့ဖူး၏။ ဤကား ယၾတာပင္ျဖစ္၏။

အေကာင္းဆံုးယၾတာကား ပရိတ္ႀကီး(၁၁) သုတ္တြင္လာရွိေသာ ပုဗၺဏွသုတ္ကို ရြတ္ဖတ္၊ နာၾကားျခင္းပင္ျဖစ္၏။

ပုဗၺဏွသုတ္၌ ယံဒုႏၷိမိတၲံ အစရွိေသာ သံုးဂါ ထာ။ ယံကိၪၥိ – အစရွိေသာ သံုးဂါထာ။ ဘဝတု သဗၺမဂၤလံ စေသာ သံုးဂါထာ။ သုနကၡံ သုမဂၤလံ အစရွိေသာ သံုဂါထာႏွင့္အတူ ေမတၲာပြားမ်ားေသာ ဂါထာမ်ား ပါဝင္သည္။

ခုဒၵကပါဌပါဠိေတာ္၊ အဂၤုတၲရ နိကာယ္လာ ပါဠိေတာ္ဂါထာမ်ားႏွင္႔အတူ ေရွးဆရာႀကီးမ်ား စီရင္ ထားေတာ္မူခဲ႔ျခင္းျဖစ္၏။

ယံုၾကည္စြာ ရြတ္ဖတ္နာၾကား ျခင္းအားျဖင္႔ နိမိတ္မေကာင္းျခင္း၊ အမဂၤလကို ျမင္ရ၊ ၾကားရ၊ အရိပ္ အျြမက္ေတြ႕ရျခင္း၊ မေကာင္းေသာ အသံၾကား ရျခင္း၊ ၿဂိဳဟ္စီးၿဂိဳဟ္နင္း မေကာင္းျခင္း စသည္ႏွင္႔ အိပ္မက္ မေကာင္းျခင္း အားလံုးပေပ်ာက္ႏိုင္သည္။

ဗုဒၶ၏ အစိေႏၱယ်ဂုဏ္၊ ဓမၼ၏ အစိေႏၱယ် ဂုဏ္၊ သံဃာ၏ သုပၸဋိ ပႏၷတာစေသာဂုဏ္ကို ေအာက္ေမ႔သျဖင္႔ျဖစ္ေသာ ကုသိုလ္ေစတနာ၏ အစြမ္းသတၲိေၾကာင္႔ ပေပ်ာက္သြားျခင္းျဖစ္၏။

အေကာင္းဆံုး ယၾတာကား ရတနာသံုးပါး ဂုဏ္ကို ေအာက္ေမ႔ျခင္းပင္ျဖစ္ရာ ေထရဝါဒ ဗုဒၶ ဘာသာပီပီ ကုသိုလ္လည္းရ ယၾတာလည္းေက်၊ ပုဗၺဏွသုတ္ကို ရြတ္ဆိုနာၾကားျခင္းျဖင္႔ ယၾတာေခ် ၾကပါစို႔ဟု တိုက္တြန္းအပ္ပါသတည္း။   ။

စိရံတိ႒တုသဒၶေမၼာ

သဒၶမၼ႑ိဳင္ဆရာေတာ္

Comments

comments

Post Author: manawmaya