သက္ရွည္က်န္းမာ ယၾတာ – ေစာရဲထူး (လိႈင္)

2ေနထိုင္မေကာင္း ျဖစ္ၾကေသာအခါ ေဆး ဆရာထံသုိ႔ သြားၾကစၿမဲျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ကံ၏အကူအပံ့ကုိ ရရွိေစရန္အတြက္ ေဗဒင္ယၾတာနည္းမ်ားကုိလည္း အားကုိးေလ့ရွိၾကပါသည္။

ေဆး၀ါးေတြက ဘယ္ေလာက္ပဲေကာင္ ေကာင္း ကံကုန္ၿပီဆုိလွ်င္ေတာ့ က်န္းမာသက္ရွည္ ဖို႔ မလြယ္ကူသလို ကံက ဘယ္ေလာက္ပဲေကာင္း ေကာင္း ကံကုိယံုၿပီး ဆူးပံုမနင္းရာ ဆုိသည့္အတုိင္း ေဆးေကာင္း၀ါးေကာင္း မမွီ၀ဲဘူးဆုိလွ်င္ေတာ့ သက္ ရွည္က်န္းမာဖို႔ရန္ မလြယ္ကူႏိုင္ပါေပ။

သို႔ပါေသာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ငယ္စဥ္က ပင္ ၾကားဖူးခဲ့ၿပီး ယေန႔ထက္တုိင္လည္း အသံုးတည့္ ေနဆဲ ေရွးဆရာတို႔၏ သက္ရွည္က်န္းမာလန္းျဖာ ေစေသာနည္းေကာင္းတစ္ခုကုိ ေရးသားလိုက္ရေပ ေတာ့သည္။

အကယ္၍ က်န္းမာေရးညံ့သူသည္ တနဂၤ ေႏြသားသမီး ျဖစ္သည္ဆုိပါစုိ႔ ေန႔နံတူအသားျဖစ္ ေသာ အုန္းသား(သို႔မဟုတ္) အင္သားကုိ သူ၏ လူ တစ္ရပ္ တုိင္း၍ျဖတ္ရပါမည္။

(လူတစ္ရပ္စာခက္ခဲ ေသာသစ္သားျဖစ္ေနလွ်င္မူ လက္တစ္ေတာင္ တုိင္း၍ျဖတ္ရပါမည္)

ဆန္အေကာင္းစား ႏုိ႔ဆီဘူး ၇ ဘူးကုိ အထုပ္ သံုးထုပ္ အညီအမွ် ခြဲ၍ထုပ္ရပါမည္။

တစ္ထုပ္ကုိ သစ္ကုိင္း၏အဖ်ားဘက္တြင္ ပူး၍ခ်ည္ရပါမည္။ တစ္ထုပ္ကုိ အလယ္ပုိင္း၊ က်န္ တစ္ထုပ္ကုိ အရင္းပုိင္းတြင္ ပူး၍ခ်ည္ရပါမည္။

ထုိအတုိင္း လူနာ၏အိပ္ရာေဘးတြင္ တစ္ည ထားရပါမည္။ (ေခါင္းရင္းဘက္မွာ အဖ်ားပုိင္း၊ ေျခ ရင္းဘက္မွာ အရင္းပုိင္း ရွိပါေစ)

(လူနာမွာ အမ်ဳိးသားျဖစ္ပါက အိပ္ယာ၏ လက္၀ဲဘက္တြင္၊ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ပါက အိပ္ယာ၏ လက္ယာဘက္တြင္ ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။)

ေနာက္တစ္ေန႔နံနက္တြင္ ဆန္ထုပ္မ်ားကုိ မွတ္သား၍ျဖဳတ္ၿပီး ပထမအေပၚဆံုးဆန္ထုပ္ကုိခ်က္ ၍ ဆြမ္းေတာ္တင္လွဴရပါမည္။ ရဟန္းသံဃာမ်ားကုိ ေလာင္းလွဴရပါမည္။

ဒုတိယအလယ္ပုိင္းမွဆန္ထုပ္ကုိ ခ်က္၍ လူ ႀကီးမိဘ ဆရာသမားတို႔အား ေကြၽးေမြးရပါမည္။

တတိယေအာက္ဆံုးမွဆန္ထုပ္ကုိခ်က္၍ ေခြး ေၾကာင္၊ ၾကက္၊ ငွက္ တိရစၦာန္မ်ားအား ဒါနျပဳရပါ သည္။

သစ္ကုိင္းကုိမူ ျမစ္ထဲ၊ ေခ်ာင္းထဲသုိ႔ ေမွ်ာ လုိက္ရန္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

 

ေစာရဲထူး(လႈိင္)

 

Comments

comments

Post Author: manawmaya