ကယွက္ယယွက္ဘုရား ပူေဇာ္ထား အခက္အခဲေတြ အားလံုးသြား

 

လူတို႔တြင္ အခက္အခဲတစ္ခု မဟုတ္၊ တစ္ခု ႀကံဳတတ္၏။ ထိုသို႔ ႀကံဳေသာအခါ၌ ဟိုယၾတာ ဒီယၾတာစသည္ျဖင့္ မ်ိဳးစံုေခ်တတ္ၾက၏။

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ကယွက္ယယွက္ စမဘုရားပံုေတာ္ကို ကတ္ျပားတြင္ ကပ္ၿပီးလွ်င္ ၾကက္လွ်ာ အနီရဲရဲေလးတစ္ခု လွဴဒါန္းပါ။

ေသာက္ေတာ္ေရခ်မ္း၊ ပန္း၊ ဆီမီး၊ ဆြမ္း စသည္ျဖင့္ ကပ္လွဴပါ။

နံနက္အေစာႀကီး တစ္ႀကိမ္ နံနက္ စာထမင္းစားခါ နီးတစ္ႀကိမ္၊ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီတိတ္ တစ္ႀကိမ္၊ ညေန သံုး နာရီ တစ္ႀကိမ္၊ ညေနထမင္းစားခါနီး တစ္ႀကိမ္၊ ည ရွစ္ နာရီ တိတိတစ္ႀကိမ္၊ ညအိပ္ရာ ဝင္တစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း ခုနစ္ႀကိမ္ ဆုေတာင္းပါေလ။

မည္မွ်ခက္ခဲေသာ ျပႆနာျဖစ္ေစ ခုနစ္ရက္အတြင္း ေအာင္ျမင္စြာျဖင့္ ၿပီးသြားသည္ကို အံ့ဩဖြယ္ရာ ေတြ႕ျမင္ရလိမ့္မည္။

သေဗၺသတၲာ ကမၼႆကာ

မင္းသိခၤ

 

Comments

comments

Post Author: manawmaya