ပစၥည္းေပ်ာက္ေနသလား … ဒီဖေယာင္းတုိင္ေလး ထြန္းလုိက္ပါလား

‘သမၺဳေဒၶ’ဂါထာသည္ လြန္စြာအစြမ္းထက္ ေၾကာင္းလူတိုင္းသိ၏။ သို႔ရာတြင္သမၺဳေဒၶဂါထာကို တစ္မ်ိဳးတည္းရွိသည္ဟု ထင္မွတ္ေနၾက၏။ အမွန္ စင္စစ္အားျဖင့္ သမၺဳေဒၶဂါထာ(၅)မ်ိဳးရွိ၏။ သုဝဏၰ ဘုမၼိ သမၺဳေဒၶဂါထာ(ေခၚ)ေျမာက္ကြ်န္း သမၺဳေဒၶဂါ ထာေတာ္ႀကီးမွာ အစြမ္းအထက္ျမတ္ဆံုးျဖစ္၏။ ထိုသမၺဳေဒၶကို ရြတ္၍ထြက္ရပ္ေပါက္ေသာသူမ်ား မ်ားစြာေပၚေပါက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရွင္အရဟံသည္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားကို စိတ္မဝင္စားဘဲ ဝိဇၨာလမ္းကို စိတ္ဝင္စားကုန္မည္စိုးေသာေၾကာင့္ ထိုသမၺဳေဒၶကို ကြယ္ခဲ့၏။ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕၊ လက္ပံေက်ာင္းဆရာေတာ္က သူ၏တပည့္ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းသားေလးေမာင္ေအာင္ကို ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနား ေတာ္မူခဲ့၏။ ၄င္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသားေလးေမာင္ ေအာင္သည္ ဆရာေတာ္ေပးေသာ သမၺဳေဒၶဂါထာကို စြဲၿမဲစြာပုတီးစိပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထြက္ရပ္ေပါက္သြားခဲ့ ၏။ ထို သမၺဳေဒၶဂါထာသည္ အႏၱရာယ္ေတြ႕ေသာအ ခါ ကိုးေခါက္ရြတ္ေန႐ံုႏွင့္ အႏၱရာယ္မွ ကင္းလြတ္ ၏။ တစ္စံုတစ္ခု လိုအပ္ေသာအခါ၌ ၁၇ေခါက္ ရြတ္ဆိုဆုေတာင္းရ၏။ ေရကို၉ေခါက္မန္း၍ မ်က္ႏွာ သစ္ေသာ္ မ်က္ႏွာျမင္သူတိုင္း ခ်စ္ခင္၏။ ေကြ်းခ်င္ ေမြးခ်င္စိတ္ေပၚ၏။ က်န္းမာေရးညံ့လွ်င္ ေရ၊ အစား အေသာက္တို႔ကို ၈ေခါက္မန္း၍စားရ၏။ ေသာက္ ရ၏။ ဤဂါထာေတာ္၏ အက်ိဳးကိုေရးလွ်င္ က်မ္း စာအုပ္ႀကီးတစ္အုပ္ျဖစ္ဖြယ္ရာ ရွိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မေရးေတာ့ေပ။ ဂါထာကိုသာ ေဖာ္ျပလိုက္သည္။ ဥာဏ္ရွိသလိုသာ သံုးေပေတာ့။

 

သုဝဏၰဘုမၼိ သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္ႀကီး

သမၺဳေဒၶ အဌေဝသဥၥ၊ ဒြါဒါသဥၥ သဟႆ ေက။

ပဥၥႆတ သဟႆနိ၊ ဂဂၤါယံ ဝါဠဳကာ စုေဏၰ။

ပရာေဇတြာ ဗဟုဖုေလႅ၊ နမာမိ သိရသာမ ဟံ။

ေတသံ ဓမၼဥၥ သံဃဥၥ၊ အာဒေရန နမာမဟံ။

နမတၲရာ ႏုဘာေဝန၊ ဟိတြာ သေဗၺ ဥပဒၵေဝ။

အေနကာ အႏၱရာယာပိ၊ ဝိနႆႏၱဳ အေသ သေတာ။

 

 

သေဗၺသတၲာ ကမၼႆကာ

မင္းသိခၤ

Comments

comments

Post Author: manawmaya