ဘယ္လုိအိမ္မ်ဳိးနဲ႔ ေနရမလဲ

ကြ်ႏု္ပ္၏ အဘိုးတစ္ဦးသည္ ကုန္ထမ္းေသာ အလုပ္ျဖင့္ ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ အသက္ေမြးရေလ၏။ သို႔ရာတြင္ ၄င္း၏အိမ္ကေလးမွာမူ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ အေတာ္ကေလး တန္ဖိုးႀကီးေလ၏။ အေမြရထားေသာ အိမ္ကေလးျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ထိုအိမ္ကေလး ကို မထုခြဲရက္ဘဲ အဆင္းရဲခံကာ ေနထိုင္ခဲ့ေလ၏။

တစ္ခါေသာ္ အဘိုးတို႔ရပ္ကြက္တြင္ မီး ေလာင္ရာ ထိုအိမ္ကေလး ပါသြားေလေတာ့၏။ အစကပင္ ခ်ိဳ႕ငဲ့ရွာေသာ အဘိုးသည္ အိမ္ေကာင္း ေကာင္း ျပန္မေဆာက္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ဝါးတၾကေလး ျဖင့္သာလွ်င္ ေနရရွာေလေတာ့၏။ သို႔ရာတြင္ ထိုး ဝါးတၾကေလးျဖင့္ ေနထိုင္ရၿပီး ေျခာက္လခန္႔အၾကာ မွာပင္ အဘိုးသည္ ထီေပါက္ေလေတာ့၏။ စီးပြားမ်ား ထူေထာင္ကာ လူခ်မ္းသာတစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့၏။

ၿမိဳ႕လယ္တစ္ေနရာတြင္ ေျမကြက္တစ္ကြက္ ဝယ္ခါ စတိုးဆိုင္ႀကီးတစ္ဆိုင္ ဖြင့္ခဲ့ေပ၏။ သို႔ရာတြင္ အဘိုးသည္ “ငါ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္က အိမ္မွာေနတဲ့ ရက္ေတြဆိုရင္ ငါ့စတိုးဆိုင္က က်ီးနဲ႔ဖုတ္ဖုတ္ ဆို သလိုဘဲ လံုးဝမေရာင္းရဘူးေဟ့။ ဝါးတဲေလးမွာ ေနတဲ့ ရက္ေတြဆိုရင္ေတာ့ ငါ့ဆိုင္က ၾကက္ပ်ံမက် ဆိုသလိုပဲ အရမ္းစည္ကားၿပီး ေရာင္းေကာင္းေတာ့ တာပဲကြ” ဟုဆိုကာ ဝါးတဲကေလးတြင္သာ သြားကာ ေနေလ၏။

ေနာက္ထပ္ ကြ်ႏု္ပ္သတိထားမိေသာ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုရွိေသး၏။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အိမ္ႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းတြင္ အလြန္ဆင္းရဲေသာ ကိုစိန္ေသာင္းဆိုသူ မိသားစု ရွိေပ၏။ ၄င္းကိုစိန္ေသာင္းတို႔မွာ ေမာင္ျမေရႊဆိုေသာ သားငယ္တစ္ဦး ေမြးဖြားေလ၏။ ေမာင္ျမေရႊ၏ အထက္တြင္လည္း သားသမီးေလးေယာက္ရွိေသး၏။

သို့ရာတြင္ ေမာင္ျမေရႊကေလး ဖြားျမင္ၿပီး သည့္ေနာက္၌ ကိုစိန္ေသာင္းတို႔ မိသားစုသည္ စီးပြား ဘုန္းခနဲတက္သြားေလရာ ေမာင္ျမေရႊကေလး အခါ လည္သား အရြယ္ခန္႔တြင္ ႏွစ္ထပ္တိုက္ႀကီး ဟီး ေနေအာင္ ေဆာက္နိုင္ခဲ့ေလ၏။

သို႔ရာတြင္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား စိတ္မေကာင္း ျဖစ္၇သည္မွာ အိမ္သစ္တက္ေသာညမွာပင္ ဦးစိန္ ေသာင္းသည္ ႐ုတ္တရက္ႀကီး ေကာက္ကာငင္ကာ ဆိုသလို ဆံုးပါးသြားရွာေလ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အရပ္ ထဲတြင္ ေမာင္ျမေရြကေလးက အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္းနဲ႔ ေနဖို့ကံ ပါလာတယ္တဲ့။ ကိုစိန္ေသာင္းႀကီး တစ္ ေယာက္ကေတာ့ အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္းနဲ႔ ေနဖို႔ ကံ မပါဘူးထင္ပါရဲ့ဟယ္ဟု ေျပာစမွတ္ျပဳၾကေလ၏။

ထို႔အျပင္ ေရနံေခ်းမ်ား ဝေနေအာင္ သုတ္ ထားေသာ ႏွစ္ေဆာင္ၿပိဳင္ကြ်န္းအိမ္ႀကီးျဖင့္ ေနရ သည့္ ေတာမွ ရြာလူႀကီးတစ္ဦး၏ သားသည္ ၿမိဳ႕သို႕ ေက်ာင္းသြားတက္ေသာအခါ အမ်ိဳးေတာ္စပ္သူ၏ အိမ္စုတ္ကေလးတြင္ ေနထိုင္ရျခင္း၊ တဲကုပ္ကေလးႏွင့္ ေန ေနရရွာသူ၏ သားသမီးတစ္ဦးကို ၿမိဳ႕က သူေဌးမွ ေခၚယူေမြးစား ေသာေၾကာင့္ေန႔ခ်င္းညခ်င္း အိမ္ႀကီး အိမ္ေကာင္းႏွင့္ ေနထိုင္ရျခင္းဆိုသည့္ ျဖစ္ ရပ္မ်ားကိုလည္းကြ်ႏု္ပ္ ၾကားဖူးေတြ႕ဖူးေလ ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ လူတစ္ဦးခ်င္း တစ္ဦးခ်င္း စီတြင္ အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္းနဲ႔ ေနရမည့္ကံ၊ အိမ္စုတ္ ကေလးျဖင့္ ေနရမည့္ကံ၊ အိမ္ငွားျဖင့္ ေနရမည့္ကံ စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားႏိုင္ေၾကာင္း ကြ်ႏု္ပ္ သတိျပဳမိေလ၏။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ေဗဒင္ ဆရာတစ္ဦး ျဖစ္လာေသာအခါတြင္လည္း လူတို႔၏ ဇာတာကို လိုက္ၿပီး အိုးကံ၊ အိမ္ကံ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပား ႏိုင္ေၾကာင္း အေတြ႕အၾကံဳမ်ားစြာရရွိလာခဲ့ ပါေလ ေတာ့၏။

မိမိ၏ ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကိုတည္ၿပီး (၇) ျဖင့္စားပါ။ အၾကြင္း (၇) မ်ိဳး ထြက္လာေပေတာ့မည္။  ထုိအၾကြင္း မ်ားကို လိုက္ၿပီး မိမိအတြက္ အိုးကံ၊ အိမ္ကံကို ေအာက္ပါအတိုင္း ခ်ိန္ဆၾကည့္ရန္ ျဖစ္ပါေတာ့သတည္း။

(၁) ၾကြင္းေသာ ခုနစ္ရက္ သားသမီးမ်ား သည္ အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေပး အား နည္းတတ္သည္။ မၾကာခဏ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနရတတ္ ေသာသူမ်ား ျဖစ္သည္။ တစ္ေနရာတည္းတြင္ အေျခ မခ်ရတတ္ပါ။ အိမ္တြင္ စြဲၿမဲစြာေနလွ်င္ က်န္းမာ ေရး ညံလာတတ္သည္။

(၂) ၾကြင္းေသာ ခုနစ္ရက္ သားသမီးမ်ား သည္ ေတာ္႐ံုတန္႐ံု သူေဌးပင္ မေနႏိုင္ေသာ အိမ္ ႀကီးအိမ္ေကာင္းျဖင့္ ေနထိုင္ရတတ္သည္။ ခမ္းနား ထည္ဝါေသာ အိမ္ႀကီးမ်ားတြင္ ေနရတတ္သည္။ ယခုအေျခအေနတြင္ ဆင္းရဲေနလွ်င္ပင္ အိမ္ကို သပ္သပ္ရပ္ရပ္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္းအားျဖင့္ စီးပြား တက္လာႏိုင္ေပသည္။

(၃) ၾကြင္းေသာ ခုနစ္ရက္ သားသမီးမ်ား သည္ အိမ္ႀကီး အိမ္ေကာင္းႏွင့္ ေနထိုင္ရတတ္သည္။ အိမ္ကို မၾကာခဏ အေရာင္၊ ဒီဇိုင္း၊ အေနအထား စသည္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲေပးထားေလေလ ကံေကာင္း စီးပြားတက္ေလေလ ျဖစ္မည္။ အိမ္ကိုအေၾကာင္း ျပဳကာ စီးပြားတက္တတ္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္ႏွင့္ အိမ္ကို တြဲထားသင့္သည္။

(၄) ၾကြင္းေသာ ခုနစ္ရက္သားသမီးမ်ား သည္ အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္းႏွင့္ ေနထိုင္ရတတ္သည္။ မထင္မွတ္ဘဲ အေမြရျခင္း၊ ထီေပါက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စီးပြားတက္ၿပီးလည္းေကာင္း ဆုရျခင္း၊ မဲေပါက္ျခင္း၊ လက္ေဆာင္ရျခင္း၊ ႀကီးကဲသူတို့က ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းတို့ ေၾကာင့္လည္းေကာင္း အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္းႏွင့္ ေနထိုင္ရတတ္ေလသည္။

(၅) ၾကြင္းေသာ ခုနစ္ရက္သားသမီးမ်ားသည္ အိမ္ႀကီး၊ အိမ္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေပး အားနည္း တတ္သည္။ မၾကာခဏ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ရျခင္း၊ အိမ္မွာေနလွ်င္ အလုပ္မ်ား အဆင္မေျပျခင္း၊ ပူပင္ ေသာကမ်ားရျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ အိမ္ႏွင့္ အလုပ္ကို တြဲမထားသင့္သူမ်ား ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

(၆) ၾကြင္းေသာ ခုႏွစ္ရက္ သားသမီးမ်ား သည္ အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္ရတတ္ ေသာသူမ်ား ျဖစ္ေပေတာ့သည္။ ထူးျခားဆန္းျပား ေသာ ပံုစံဒီဇိုင္းမ်ားႏွင့္ အိမ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ရတတ္ သည္။ အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္းႏွင့္ေနၿပီး စီးပြားတက္ တတ္သည္။ တစ္စံုတစ္ရာ ထူးျခားေနေသာ အိမ္မ်ား တြင္ ေနရတတ္သည္။

(ဝ) ၾကြင္းေသာ ခုနစ္ရက္သားသမီးမ်ား သည္ အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္းႏွင့္ ေနထိုင္ရန္ ကံနည္း တတ္သည္။ အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္း ပိုင္ဆိုင္လွ်င္ပင္ ထိုအိမ္တြင္ အၿမဲမေနရတတ္ေပ။ မိမိမွာ အိမ္ပိုင္ ပါလ်က္ႏွင့္ အျခားတစ္ပါးတြင္ သြားၿပီး ေနထိုင္ရ တတ္သည္။ ဟိုမွာေနလိုက္၊ ဒီမွာေနလိုက္ ျဖစ္ေနရ တတ္ေပသည္။

သေဗၺဓမၼာ

ဇင္ေယာ္နီ

Comments

comments

Post Author: manawmaya