ဂုဏ္ေတာ္ ၉ ပါး ထံုစုိ႔လား

 

မွတ္မွတ္ရရ ထိုေန႔သည္ ကဆုန္လျပည့္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ အနည္းငယ္ ေန မေကာင္းျဖစ္ေနသည့္ၾကားမွပင္ ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္းတစ္ ေနရာရွိ ရွင္အဇၨေဂါဏဘုရားသို႔သြား၍ အဓိ႒ာန္ပုတီး စိပ္ခဲ့ပါသည္။

အဓိ႒ာန္ပုတီးပတ္ေရ ျပည့္ၿပီးေနာက္ ေခတၲ နားေနစဥ္ ေသာက္ထားေသာေဆးအရွိန္မ်ားေၾကာင့္ ငိုက္ျမည္းသြားခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔ ေမွးခနဲအငိုက္တြင္ ဆရာေတာ္တစ္ပါး ၾကြလာၿပီး ကြ်န္ေတာ္၏ရင္ဘတ္အား ေတာင္ေဝွးႏွင့္ အသာေထာက္လိုက္ေသာေၾကာင့္လန္႔သြားခဲ့ပါသည္။ ဆရာေတာ္က –

“ဟဲ ..လူမိုက္ရဲ႕ …၊ အေဝးႀကီးေတြ လိုက္ၿပီး စဥ္းစားေနတယ္ …၊ ဂုဏ္ေတာ္ကိုသာ ထံုစမ္းပါကြယ္ …”ဟု မိန္႔သြားပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္လည္း ဆတ္ခနဲ လန္႔ႏိုးသြားကာ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္ေနမိပါသည္။ အိပ္မက္မက္ျခင္း ျဖစ္ပါ လိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုအိပ္မက္ကို အေလးအနက္ တစိမ့္စိမ့္ေတြးရင္း အိမ္ျပန္ေရာက္ေသာအခါ ဂုဏ္ ေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို ေမႊ ေႏွာက္ၿပီး မွတ္စုထုတ္လိုက္ေသာအခါ ေအာက္ပါ စာမူတစ္ပုဒ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ရပါေတာ့သတည္း။

 

၁။ ဘုန္းက်က္သေရ တိုးတက္လိုလွ်င္

ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ …ကို အဓိ ႒ာန္ပုတီး စိပ္ပါေလ။

 

၂။ အႀကံေကာင္းဥာဏ္ေကာင္း ေပၚလိုလွ်င္

ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ သမၼာ သမၺဳေဒၶါ … ကို အဓိ႒ာန္ပုတီး စိပ္ပါေလ။

 

၃။ အႀကံအစည္မ်ားေအာင္လိုလွ်င္

ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ ဝိဇၨာစရဏ သမၼေႏၷာ ကို အဓိ႒ာန္ပုတီး စိပ္ပါေလ။

 

၄။ ေျပာစကား ေအာင္ေစလိုလွ်င္

ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ သုဂေတာ … ကို အဓိ႒ာန္ပုတီး စိပ္ပါေလ။

 

၅။ ထင္ေပၚေက်ာ္ေဇာလိုလွ်င္

ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ ေလာကဝိဒူ … ကို အဓိ႒ာန္ပုတီး စိပ္ပါေလ။

 

၆။ လူနတ္တိရစၦာန္မ်ားကခ်စ္ေစလိုလွ်င္

ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ အႏုတၲေရာပုရိသ ဓမၼသာရထိ … ကို အဓိ႒ာန္ပုတီး စိပ္ပါေလ။

 

၇။ သူတစ္ပါးတို႔၏အလိုဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္း ကူညီလိုလွ်င္

ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ သတၳာေဒဝ မႏုႆာနံ … ကို အဓိ႒ာန္ပုတီး စိပ္ပါေလ။

 

၈။ ေလာကုတၲရာသမာဓိ တိုးပြားေအာင္ျမင္ လိုလွ်င္

ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ ဗုေဒၶါ … ကို အဓိ ႒ာန္ပုတီး စိပ္ပါေလ။

 

၉။ သူတစ္ပါးတို႔ မၿပိဳင္ဆိုင္ဝံ့ဘဲ ေလးစား ေၾကာက္ရြံ႕ေစလိုလွ်င္

ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ ဘဂဝါ … ကို အဓိ႒ာန္ပုတီး စိပ္ပါေလ။

 

ေကာင္းစည္သူ

(ပုဂံၿမိဳ႕သစ္)

Comments

comments

Post Author: manawmaya