ျမန္မာ ဂမ႓ီရ ေလာကီဝိဇၨာ ဓရ ပညာျဖင့္ ” ေျမ” ပိုင္ရွင္ ” အိမ္” ပိုင္ရွင္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နည္း …

သစ္တံခါး ဆရာေတာ္ ၏ ေရးသား ေဖာ္ ျပခ်က္ အား အဓိ႒ာန္ က်င့္ေဆာင္ ပံု တင္ ျပ ေပး ျခင္း ပါ ။

မိမိ မွာ အိမ္ပိုင္ရွင္ ေျမပိုင္ရွင္ ျဖစ္လိုပါက ..

ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ထမင္းစားေသာက္သည့္အခါ မိမိစားသံုးေနေသာ စားပြဲ မွ ၎ ..  တစ္ေနရာ တြင္ သီးသန္႔ ထား၍ ေသာ္၎ ..  တစ္ေယာက္စာ တစ္ပန္းကန္စာ ကိုဟင္းအား လံုး စု႔ပံု
ထည့္ကာ ခက္ရင္း ဇြန္း တပ္ၿပီး လက္ႏွင့္ ကိုင္ေျမႇာက္ကာ ..  ” ဂဂၤါဝါဠဳ သဲစုမက ပြင့္ေတာ္မူ ၿပီး ၾကေသာျမတ္ဗုဒၶအဆူဆူ တို႔အား တစ္ပြဲ ရဟႏၲာ ပုဂၢိဳလ္ထူး ပုဂၢိဳလ္ ျမတ္မ်ား ႏွင့္ သံဃာေတာ္ အေပါင္း အရိယာဝိဇၨာဓမၼဝိဇၨာထြက္ရပ္ လမ္း စေရာက္ေတာ္ မူ ၾကေသာ ဝိဇၨာထိုရ္သူေတာ္ေကာင္း အေပါင္း အရွင္ေကာင္း တို႔အား ကိုယ္တိုင္ ႂကြေရာက္ ၍ ဘုန္းေပးေတာ္ မူၾကပါ။
သံုးေဆာင္ေတာ္မူ ၾကပါဟု ” … ပင့္ဖိတ္ ၍ အလႈဒါန ျပဳ႕ေပးပါ ။ ေသာက္ေတာ္ေရ (သို႔) ေရေႏြး ၾကမ္းတစ္ခြက္စီ ခ်၍ ကပ္လႈေပး ပါ ။
ကပ္ လႈ ထားေသာ ပန္းကန္ ၂ ခု႔ ထဲတြင္ အခ်ိဴ ပြဲပါစု႔ ပံု ၿပီး ကပ္ လႈ ပါ ။

 

မိမိ ထမင္းစား ၿပီး ဆံုးပါက .. ျမတ္ဗုဒၶ ႏွင့္ရဟႏၲာ မ်ား အရိယာ ဝိဇၨာ ဓမၼဝိဇၨာ တို႔အတြက္ အလႈဒါန ျပဳ႕ထားေသာ ပန္းကန္ မ်ား ကို ကိုင္ ၿပီး ” ေျမ” ႀကီး အလြတ္တစ္ေနရာ .. ေျမ ျပင္ ေပၚ တြင္ ဘာ မွ မခင္း ရပါ ။ ” သစၥာ ” ျပဳ႕ကာ တပည့္ေတာ္ တစ္ခါ မွ မလွဴဒါန္းဖူးေသာ အလႈဒါန ကို လႈဒါန္း ပါ၏ ။
ဘုရား တပည့္ေတာ္ သည္ ေျမႀကီးေပၚ မွာေန ေျမႀကီး ေပၚ မွာ စား ေျမႀကီး ေပၚ မွာ က်င္ႀကီး က်င္ငယ္ စြန္႔ ကာ ေနထိုင္သည့္ အတြက္ ” အသင္” ေျမ ႀကီးသည္ ေက်းဇူး ႀကီးမားလွပါသည္ ။ ဤ ကဲ့ သို႔ ေက်းဇူး ႀကီးမား လွေသာေၾကာင့္ ” ဤ ေျမႀကီး ကို ေစာင့္ေရွာက္ေနပါေသာ ” ဝသုႏၵေရ ” ေျမေစာင့္
နတ္မင္း ႏွင့္ ေျမ ႀကီး ေပၚတြင္ရွိၾကကုန္ေသာ ” ပုရြတ္ဆိတ္” တီေကာင္ ပိုးေကာင္ မႊားေကာင္ အစရွိေသာ သတၱဝါ မွန္သမွ် တို႔သည္ ဘုရားတပည့္ေတာ္ စားသလို
စားႏို္ုင္ပါေစ ။ ဘုရားတပည့္ေတာ္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ စံုစံုလင္လင္ သံုးေဆာင္ရသလို သံုးေဆာင္ ရပါေစ။ ေအးခ်မ္းၾကပါေစ ။ သာယာၾကပါေစ ။ က်န္းမာ ၾကပါေစ ။
ခ်မ္းခ်မ္း သာသာ စားေသာက္ ႏိုင္ၾကပါေစ ဟု႔ “သစၥာ ျပဳ႕ ဆု႔ေတာင္း ကာ ” အရင္ ကပ္လႈထားေသာထမင္းဟင္း ၂ ပြဲ ေရ တို႔က္ု တဝက္စီ ခြဲ၍ ေျမႀကီးေပၚ
ပံု ပါ ။ အလႈဒါန ျပဳ႕ပါ ။ ေဆြေတာ္ မ်ိဴးေတာ္ အေပါင္း ႏွင့္ ျမင္အပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ မျမင္အပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ ” ဝသုႏၵေရ ” နတ္မင္း ႏွင့္ (၃၁) ဘံု သား သတၱဝါ မ်ား
စား သံုးေတာ္မူ ၾက ပါ ။သံုးေဆာင္ေတာ္မူၾကပါ ။

ဤ ကဲ့သို႔ ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈ႕ထူး ကို ျပဳ႕လုပ္ရပါေသာေကာင္း က်ိဴး မ်ား ေၾကာင့္ ” ဘုရားတပည့္ေတာ္( …နာမည္..) သည္ ” ေျမပိုင္ရွင္ႀကီး အိမ္ပိုင္ရွင္” သူေ႒း ႀကီး
မေၾကာင့္မၾက မေတာင္းတရ ပဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါေစ ။ အျမန္ျဖစ္၍ ဘာသာအက်ိဴး သာသနာအက်ိဴး သာသနာ ျပဳ႕ႏိုင္ပါေစသား ” ဟု႔ ဆု႔ေတာင္း သစၥာ ျပဳ႕ပါ။
က်န္တစ္ဝက္ ကို မိမိစား ပါ။
ေရာဂါ ေပ်ာက္ပါေစ ။က်န္းမာပါေစ ။ လာ္လာဘ ပြင့္ပါေစ ။ဝင္ေငြ တိုးပါေစ ။ဟု႔ ေျပာ ၍ လက္ေတြ႕ေဆာင္
ရြက္ လက္ေတြ႕ အက်ိဴးေပးေသာ ေၾကာင့္ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ ၿပီး အဓိ႒ာန္ လုပ္ ၾကည့္ ၾကပါ
အစစအရာရာ အဆင္ေျပ ၍ ေအာင္ျမင္ လာ ပါလိမ့္မည္။

သစ္တံခါးဆရာေတာ္

Comments

comments

Post Author: manawmaya