စီးပြားတက္ လာဘ္ပြင့္ အဓိ႒ာန္

အကယ္၍ သင္သည္ ကံဇာတာပြင့္လန္း၍ စီးပြားတက္ျခင္း၊ လာဘ္ပြင့္ျခင္းကို အလိုရွိပါေသာ္ ေအာက္ပါအဓိ႒ာန္ကေလးကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ျပဳလုပ္သင့္ ပါသည္။

နံနက္ ေနမထြက္မီ အိပ္ရာမွထ၍ ကိုယ္ လက္သန္႔စင္ပါ။ ညဝတ္အိပ္ခဲ့ေသာ အဝတ္ေဟာင္း မ်ားကို လဲလွယ္ပါ။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ေသာက္ေတာ္ေရခ်မ္း ဆြမ္းေတာ္၊ ပန္းေတာ္မ်ား ကပ္လွဴပါ။ ၿပီးေနာက္ ေအာက္ပါဂါထာကို ၄၅ ေခါက္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ရပါ မည္။

ဧဟိ  မိတၲံ  ဧဟိ ဓနံ၊

ဧဟိ လာဘံ ဧဟိ သုခံ၊

ဧဟိ ေဇယ် ဧဟိ မဂၤလံ၊

သဗၺသိဒၶိ ေဒဟိ ေဒဟိ။

ညေန ေနဝင္ေသာအခ်ိန္တြင္လည္း ျမတ္စြာ ဘုရား၌ အလင္းတိုင္ ၉ တိုင္ ကပ္လွဴပူေဇာ္ၿပီး ထိုဂါထာေတာ္ကိုပင္ ၄၅ ေခါက္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါ။

ထိုအတိုင္း ၄၅ ရက္တိတိ အေလးအနက္ အဓိ႒ာန္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ပါေသာ္ ကံဇာတာပြင့္လန္းၿပီး စီးပြားဥစၥာတိုးတက္ျခင္း၊ ေငြးေၾကးလာဘ္လာဘ ပြင့္ လန္းျခင္း ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ရရွိႏိုင္ၾကပါမည္ ျဖစ္ ပါေတာ့သတည္း။

ဟိန္းထက္ေဇယ်ာ

(အယူေတာ္မဂၤလာ)

(ေမာ္လၿမိဳင္)

Comments

comments

Post Author: manawmaya