၂၇ ေခါက္သာ ရြတ္ဖတ္ပါ ဘဝတြင္ စိန္ေရႊေငြ၊ အိမ္တိုက္ျခံကား မလိုခ်င္မွအဆံုး ေပါမ်ားခ်မ္းသာလာပါလိမ့္မယ္

မနက္အာ႐ုံတက္တိုင္း၂၇ေခါက္တိတိရြတ္ဖတ္ေပးပါကမိမိဘဝတြင္စိန္ေရႊေငြေက်ာက္သံပတၱျမား၊အိမ္တိုက္ျခံကားမလိုခ်င္မွအဆုံးေပါမ်ားခ်မ္းသာလာေစ၏။

ေတာေစာင့္နတ္၊ေတာင္ေစာင့္နတ္၊႐ုကၡစိုး၊ဘုမၼစိုး၊အာကာသစိုး၊လူမိန္းမ၊လူေယာက္က်ား၊တိရစာၦန္မ်ား၊စုန္းကေဝ၊အစိမ္းသရဲ၊နာနာဘာဝမ်ား၊အတြင္း၃၇မင္း၊အျပင္၃၇မင္း၊ဘုတ္၊ဘီလူး၊နတ္စိုးနတ္ဝါးမ်ားပါခ်စ္ခင္လာ၏။


၊ေတာင္းတိုင္းတတိုင္းရ၏သတိျပဳရန္မွာ၂၇ေခါက္သာရြတ္ရန္ႏွင့္မနက္အာ႐ုံတက္ခ်ိနိရြတ္ပါ၊ကာေမသုကံေ႐ွာင္ပါအျဖတ္အေတာက္မွန္မွန္ႏွင့္ခက္ေလးေလးဘဲရြတ္ပါ၊

 

မာတဂၤဂါထာေတာ္
**************
(က) ယဒိ ပႆႏၲိ မံစိတၱံ တံ ပႆႏၲိ
မေနာရမၼံ ။ယ ထာ ဥမၼတၱေကာဝိယ ဒႆေနန မေနာရမၼံ ။

(ခ) ေယ ေယ ပႆႏၲိ မံစိတၱံ စိတၱံ ေဟာတိပိယံ ပိယံ ။ ပိ ေယ န စိေတၱန ေဟာႏၲိ ဒိသြာမမ ပိယံ ပိယံ ။

ဤ မာတဂၤ ဂါ ထာ ႀကီး သည္ ေလာ ကီ ဘက္ တြင္ အ လြန္ တ ရာ အ စြမ္း ထက္ လွေသာ ဂါ ထာ ေတာ္ ျဖစ္ပါ ၍ ေရွး ေရွး ေသာ သူ ေတာ္ ေကာင္း တို႔ လ်ိဴ႕ဝွက္ စြာရြတ္ ပြား ၾက ေသာ ဂါ ထာ ေတာ္ ပင္ ျဖစ္ ပါ သည္ ။

ပံု မွန္ အား ျဖင့္ ေန႔ စဥ္ အ႐ုဏ္ တက္ခ်ိန္ တြင္ (၉) ေခါက္ ရြတ္ ဖတ္ သင့္ ပါ သည္ ။
အ လယ္ အ လတ္ (၁၈) ေခါက္ အ မ်ား ဆံုး (၂၇) ေခါက္ ေန႔ စဥ္ မွန္ မွန္ ရြတ္ ဖတ္ သင့္
ပါ သည္ ။

(၂၇) ေခါက္ ထက္ ပို လာ ပါ က အ ေႏွာက္ အ ယွက္ ဝင္ တက္ ျခင္း စိတ္ ေလ လြင့္ ျခင္း စိတ္ ဂ ေယာက္ဂ ယတ္ ျဖစ္ တက္ ျခင္း ငို လား ရယ္ လား ျဖစ္ တက္ ျခင္း ျဖစ္ ႏိုင္ ပါ ၍ သ တိ ထား သင့္ ပါ သည္ ။

အ ေခါက္ ေရမ်ား မ်ား စား စား မရြတ္ ဖတ္ သင့္ ေသာဂါ ထာ လဲ ျဖစ္ ပါ သည္ ။ဤ မာတဂၤ ဂါ ထာ ေတာ္ သည္ ( အ ခ်စ္ ေတာ္ ႀကီး ဂါ
ထာ ) ဟူ ၍ လည္း သက္ မွတ္ ေတာ္ မူ ခဲ့ ၾက သည္ ။

ထို႔ ျပင္ အ ခ်ိဴ႕ေသာ ေလာ ကီ ဆရာ ႀကီး မ်ား ဆ ရာေတာ္ ႀကီး မ်ား သည္ ဤ ဂါ ထာ ေတာ္ ကို ပင္ ဆြဲ ငင္ အား ေကာင္း ေသာ (၁၅၀၀) အ ခ်စ္ ေတာ္ဂါ ထာ ေတာ္ ႀကီး ဟု႔ တင္ စား ေခၚ ေဝၚ ၾက သည္ ။

ဤ ဂါ ထာ ေတာ္ ႀကီး ကို အ ေခါက္ ေရ မ်ား မ်ား ရြတ္မိ ပါ က ဘုမၼိဣတၳိ မ်ား ေဒဝီဣတၳိမ်ား ေဒဝကုမၼာရီ မ်ားေဒဝယုဝတီ မ်ား ႐ုကၡေဒဝီ မ်ား ႐ုကၡဣတၳိ မ်ား ဥစၥာ ေစာင့္ မိန္း မ မ်ား သူ ေယာင္ မ မ်ား အဖ်က္ ဝိဇၨာမမ်ား ေရာက္ ရွိ လာ ၾက ကုန္တက္သည္ ။

ထို သို႔ အ ဖ်က္ အဆီး မ်ား ဝင္ လာ ႏိုင္ ၍ ဂါ ထာ ရြတ္ရာ တြင္ အ ေခါက္ ေရမ မ်ား သင့္ ဟု႔ ဆို လို ပါ သည္ ။

ဤ မာတဂၤ ဂါထာ ေတာ္ ၏ အက်ိဴး အာနိသင္ မွာ ေတာင္း တိုင္း ရ ေစ တက္ သည္ ။ ေတာင့္ တ တိုင္း လည္းျပည့္ စံု ေစ ရ ၏ ။ လူ မိန္းမ လူ ေယာက္်ား မ်ားေတာ ေစာင့္ နတ္ ေတာင္ ေစာင့္ နတ္ မ်ား ဘုမၼစိုး႐ုကၡစိုး နတ္ မ်ား အာကာသစိုး နတ္ မ်ား ခ်စ္ ခင္ ႏွစ္သက္ လာ ေစ သည္ ။

စုန္း က ေဝ အ စိမ္း သ ရဲ မ်ား နာ နာ ဘာ ဝမ်ား
(၃၇) မင္း အတြင္း နတ္ အ ျပင္ နတ္ မ်ား ေျမ ဘုတ္ဘီ လူး မ်ား နတ္ ဆိုး နတ္ ဝါး မ်ား ပင္ ခ်စ္ ခင္ ႏွစ္ သက္ လာ ေစ ပါ သည္ ။

ေရွး အခါ သာ သနာ ျပဳ႕ ပုဂၢိဳလ္ အေက်ာ္ အေမာ္ မ်ားဆ ရာ ေတာ္ ႀကီး မ်ား သည္ ဤ မာတဂၤ ဂါ ထာ ေတာ္ျဖင့္ တ ဖက္ တစ္ လမ္း က သာ သ နာ ျပဳ႕ သြား ၾကခဲ့ ဘူး သည္ ဟု႔ လည္း သိ မွတ္ ခဲ့ ရ သည္ ။

@ မာ တ ဂၤ ရု ပ္ အ စီ အ ရ င္ @
****************************
သူေတာင္းစား ထမ္းပိုးက်ိဳးကို ၊ ရွိေသာေနရာမွ —အရယူ၍ ၊ ( မာတဂၤ ) ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္ၿပီး ၊လက္ ဝဲလက္က – ခြက္ကိုင္၍ – ေတာင္းဟန္ ၊ လက္်ာလက္က -ထမ္းပိုးႏွင့္ လြယ္အိတ္ ထမ္းဟန္ထု ။ ပီပီသသ

ထုၿပီးလွ်င္ —– * စုတ္ရမည့္ မႏၲာန္ကား * ——
——————-
( မာတဂၤ ) အႏွိဳး / အသက္သြင္း – ဂါထာမ်ား ။
——————–
( နေမာတႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာ
သမၺဳဒၶႆ ) ၃ ။
( ၁ ) သမၸေတၱ ဣႆေရဗႏၶဳ ဇေနတၱိ ဧကပုတၱံဝါ
ဒိေ႒ သႏၶာတုံ နသကၠာ ၊ နႏၵီ မိတၱံဝ ဓမၼိကာ ။
( ၂ ) ကာေယာ စႏၵန ဂေႏၶာစ ၊ ကာယံဣတၳိ ရာဇ
ပီယံ ၊ ဣတၳိနံ စတုေမဝစ ၊ ဣဒံ မႏၲႆာ
နုဘာဝါ ။
( ၃ ) သစၥာဟံ ဇီဝိတုံ ဂေစၧ ၊ နရာဘုမၼိ တထာ ဂေတာ။
မံ ပႆႏၲဳ ယထာကာေလ ၊ ေမ ဇယႏၲဳ ပရာ
ဇိေတာ ။
( ၄ ) ေယေယ ပႆႏၲိ မံ ပီယံ ၊ ေတ ေတ ေဟာႏၲဳ
မေနရမၼံ ။
ယထာ ဥမၼတၱေကာ ပီယံ ၊ ဒႆေနန မေနာ
ရမၼံ ။
( ၅ ) ရူပသေဒၵဟိ သမၸေႏၷာ ၊ သဗၺဇနံ မနံ ပီေယာ
ပီေယန စိႏၲိတံ ေကာဓံ ၊ ဝိနႆႏၲဳ အေသ
သေတာ ။
( ၆ ) ယဒိ ပႆႏၲိ မံဇနာ ၊ တံပႆႏၲဳ မေနာရမၼံ၊
ယထာ ဥမၼတၱေကာ ပိယံ ၊ ဒႆေနန မေနာ
ရမၼံ ။
( ၇ ) ေယေယ ပႆႏၲိ မံ စိတၱံ ၊ ေတေတ ေဟာႏၲဳ
ပိယံပိယံ ။
ပီေယန စိေတၱန ေဟာႏၲဳ ၊ မမစိတၱံ ပိယံ ပီယံ ။
( ၈ ) ယံယံ ဇနပဒံ ယာတိ ၊ သဗၺဒိသာ သိေႏၷဟာစ ။
မမပႆေႏၲာ ကရိႆံ ၊ သိဒၶိ ဘဝတု ေမ သဒါ ။
( ၉ ) ပီယေဒဝ မနဳႆာနံ ၊ ပီယျဗဟၼဏ မုတၱမံ ။
ပီယနာဂသုပဏၰာနံ ၊ ပိယိၿႏၵိယာ နမာမဟံ ။
—————————-
( ၁ ) ဥဳံ – ပီယေဒဝ မနုႆာနံ ၊ ပီယျဗဟၼဏ မုတၱမံ
ပီယာနာဂ သုပႏၷာနံ ၊ ပီယိၿႏၵိယံ နမာမဟံ ။
* ေျခထြက္ႏွဳိး – ဘုရားေရွ႕မွာ ( ၃၇ ) အုပ္ ။
—————–
( ၂ ) ဥဳံ – ပီေယန ဝစသာ သေဗၺ ၊ ပီေယန ပီယ
ပါဏိေနာ ၊ ပါဒါနေတာ ဇိေနာကာသိေတ
နေမာေဟာႏၲိ မံ ပီယံ ။
* သိဟ္ လယ္မွာ ( ၃၇ ) အုပ္ ။
——————
( ၃ ) ဥဳံ – ေယေယ ပႆႏၲိ မံဇနံ ၊တံပႆႏၲိ မေနာ
ရမၼံ ၊ ယထာ ဥမၼတၱေကာ ဝိယ ၊ဒႆေနန
မေနာရမၼံ ။
* နတ္စဥ္မွာ ( ၃၇ ) အုပ္ ။
——————
( ၄ ) ဥဳံ – ယဒိစိတၱႏၲိ မံ စိတၱံ ၊ စိတၱံ ေဟာတိ ပီယံ
ပီယံ ၊
ပီေယန စိေတၱန ဒိတြာေဟာႏၲဳ မမ ပီယံ ပီယံ ။
* လမ္းေလးခြမွာ ( ၃၇ ) အုပ္ ။
——————
( ၅ ) ဥဳံ – ယံယံ ဇနပတိရာတိ သဗၺဒါ ၊ သိေႏၷေဟဝစ
မမ ပႆေႏၷာ ကရိႆံ ၊ သိဒၶိ ဘဝတု ေမ သဒါ ။
* အိမ္တက္မွာ ( ၃၇ ) အုပ္ ။
—————–
( ၆ ) ဥဳံ – သစၥာဟံ ဇီဝိတုံ ဂေစၧ ၊ နရာဘုမၼိ တထာ
ဂေတ ၊ မံ ပႆႏၲဳ ယထာကာေလ ၊ ေမ ဇယႏၲဳ
ပရာဇေယ ။
* ေရဆိပ္မွာ ( ၃၇ ) အုပ္ ။
——————-
( ၇ ) ဥဳံ – ေဒဝရာဇာ နဳဒရတၳ ၊ ဖလိကမၼ မဟာဇနံ
တုယွံ ပူဇာစ ရမတံ ၊
ေပတိဝရ တထာသုခံ ။
* ရြာလယ္မွာ ( ၃၇ ) အုပ္ ။
———————-
( ၈ ) ဥဳံ- ဧကဥၥ ပထန မယွံ ၊ ပရိပူေရ ယထာေဒဝ
ေတအည ဒါေရေရာ ၊ အေတၳာ နသကၠာ
ပရိပူရိတုံ မမ ။
* သုႆန္မွာ ( ၃၇ ) အုပ္ ။

————– ( အစီအရင္ ၿပီး ပါ ၿပီ ————-/
* ရာဇ – သဗၺ ။ လိုရာျပည့္စုံ၏ ။

Credit: မင္းသိဒိၶဂမီၻရ

Comments

comments

Post Author: manawmaya