အိပ္ခန္းအတြင္းၾကည့္မွန္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာျပႆနာမ်ား

  • တစ္ခ်ိဳ႕ကိစၥေတြဟာ တစ္ခါတစ္ရံမွာ သတိမမူရင္ ဂူမျမင္ျဖစ္တတ္ပါတယ္ ဟုတ္ကဲ႔သတိမူရင္ေတာ့ ျမဴေတာင္ျမင္ရတယ္လို႔ဆုိရိုးစကားရွိပါတယ္ ဟုတ္ကဲ႔ ႀကည့္မွန္မ်ားအေနျဖင့္ ထူးျခားေသာစြမ္းအင္ ( အလြန္ေကာင္းျခင္း ) ႏွင့္ ( အလြန္ဆိုးျခင္း ) ကိုပိုင္ဆိုင္ထားသည္ကိုပထမသိထားရပါမယ္ ၄င္းႀကည့္မွန္အား အိပ္ခန္းအတြင္းထားရွိပါကမ်ားစြာေသာဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုေပးပါသည္ ဒါေႀကာင့္ႀကည့္မွန္ကိုအိပ္ခန္းအတြင္းမထားေကာင္းဟုလက္ခံယံုႀကည္ထားရမည္။ ႀကည့္မွန္ေႀကာင့္ ခ်စ္သူစံုတြဲႏွင့္အိမ္ေထာင္ဖက္တို႔ကြဲကြာရသည့္အထိျဖစ္တတ္ပါသည္။ ႀကည့္မွန္အားအိမ္ခန္းအတြင္းထားရွိပါက မိမိအိပ္စက္ေသာအခ်ိန္၌ဖံုးအုပ္ထားေပးရပါမည္။ ေနာက္ထပ္သတိျပဳ႕စရာအခ်က္မွာႀကည့္မွန္ကိုအိပ္ယာႏွင့္တိုက္ရိုက္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ထားတတ္ျခင္းေႀကာင့္မေကာင္းေသာ Feng Shui ၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုရတတ္ပါသည္။ Feng Shuiပညာရွင္ဆို႔၏အဆိုအရ ခ်စ္သူ၏သစၥာေဖာက္ဖ်က္ခံရျခင္းတို႔ႀကံဳေတြ႕တတ္ရေႀကာင္းသိရပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဇနီးခင္ပြန္းတို႔အိပ္စက္ေနစဥ္ ႀကည့္မွန္မွအေႏွာင့္အယွက္ေပးသည့္စြမ္းအင္အမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္လႊတ္ေနသည္ဟူသတိမူရပါမည္။

ဟုတ္ကဲ႔ သတိမူ၍ ျပဳျပင္ႏိုင္ျပီး အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္းေရးေတြခိုင္ျမဲသာယာႀကပါေစ

 

Credit
ဆရာေသာ္တာေအာင္

Comments

comments

Post Author: manawmaya