အေၾကြးပိေနသူမ်ားအတြက္ … အေၾကြးသံသရာတြင္ နစ္ျမဳပ္ေနလွ်င္

 

မိတ္ေတြတို႔တြင္ ျမဳပ္ေနေသာ ေငြေၾကး၊ အေၾကြးပတ္လည္၀ုိင္းေနတာမ်ိဳး ရွိလွ်င္

အဆင္ေျပဖုိ႔၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္ေပၚလာ၊ ျပန္လည္ဦးေမာ့လာဖုိ႔အတြက္ ေရွးဆရာအစဥ္အဆက္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ကတည္းက လက္ဆင့္ကမ္း အသံုးျပဳလာခဲ့တဲ့ ဓာတ္ယၾတာနည္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

 

မုန္႔လံုးေရေပၚ ဆယ္ယၾတာ ျပဳလုပ္နည္း

(မုန္႔လံုးေရေပၚက အုိးထဲ ထည့္ခါစမွာ ျမဳပ္ေနတယ္။ က်က္မွ ျပန္ေပၚလာတဲ့အတြက္ ျမဳပ္ေနတဲ့ အရာေတြ ျပန္ေပၚလာေစတတ္တဲ့ ဓာတ္သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္)

 

သင္၏ေရာက္ဆဲ အသက္ကို ၄ ျဖင့္ ေျမာက္ပါ။

ရေသာအေရအတြက္ကို မုန္႔လံုးေရေပၚ လုပ္ပါ။

ထုိအထဲမွာ မုန္႔လံုးေရေပၚ ဆယ္လံုးကို အိမ္၏ဘုရားတြင္ ကပ္လွဴပါ။

 

သင္၏အသက္ကို (၇) ျဖင့္စားပါ။

၁ ၾကြင္းလွ်င္ … တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ပါ။

၂ ၾကြင္းလွ်င္ တနလၤာေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ပါ။

၃ ၾကြင္းလွ်င္ အဂၤါေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ပါ။

၄ ၾကြင္းလွ်င္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ပါ

၅ ၾကြင္းလွ်င္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ပါ

၆ ၾကြင္းလွ်င္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ပါ

၀ ၾကြင္းလွ်င္ စေနေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ပါ။

 

မုန္႔လံုးေရေပၚ (၁၀)လံုးတိတိကို ျမတ္စြာဘုရားအား ကပ္လွဴၿပီးလွ်င္ ပိုေသာ မုန္႔လံုးေရေပၚမ်ားကို အိမ္နီးခ်င္းမ်ားအား ေပးေ၀လုိက္ပါ။

 

Credit to Original Uploader

Comments

comments

Post Author: manawmaya