ရင္ေသြးငယ္ရဲ႕ဆံေကသာ

မိဘတိုင္းအတြက္ေတာ့ ရင္ေသြးဟူက ခ်စ္မဝ ျဖစ္ၾကရသည္မွာ ကမၻာဦးထံုးစံပင္ ျဖစ္ေခ်၏။ ေမြးဖြားလာေသာ သမီးတိုင္းကို အဖိုးထိုက္ အဖိုး တန္ ရတနာအျဖစ္ တန္ဖိုးထားၾကသည္။ ျမတ္ႏိုး ယုယၾကသည္။ အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္ႏွင့္ ဂ႐ုစိုက္ၾကသည္။

ဤ၌ အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕ေသာ မိဘမ်ားက ၄င္းတို႔၏ ရင္ေသြးငယ္ အနာဂတ္အတြက္ ႀကိဳတင္သိလိုၾကသည္။ ထိုအခါဝယ္ အဂၤဝိဇၨာပညာရပ္မ်ားက ရင္ေသြးငယ္တို႔၏ အဂၤါရပ္အသီးသီးကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္လ်က္ နိမိတ္ဖတ္ၾကားႏိုင္စြမ္းရွိေလသည္။ အထူးသျဖင့္ ရင္ေသြးငယ္တို႔၏ ျပဳျပင္ထားျခင္းမရွိေသာ သဘာဝ ဆံေကသာကို ၾကည့္႐ႈလ်က္ အနာဂတ္ ကို နိမိတ္ဖတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရသျဖင့္   ရင္ေသြးခ်စ္ မိဘမ်ား ဗဟုသုတအျဖစ္ သိရွိႏိုင္ၾက ေစရန္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

၁။ ရင္ေသြးငယ္၏ ဆံပင္မွာ ေရႊဝါေရာင္ ျဖစ္လွ်င္ စိတ္ကူးစိတ္သန္း ေကာင္းမြန္တတ္ၿပီး ေက်ာ္ၾကားေသာ ပန္းခ်ီ၊ ဂီတ၊ အႏုပညာရွင္ျဖစ္ တတ္ပါသည္။

၂။ ရင္ေသြးငယ္၏ဆံပင္မွာ လြန္စြာ သန္စြမ္းလွ်င္ သနားၾကင္နာတတ္သူ ကတိစကားအေလး ထားသူ ေျဖာင့္မတ္သူ ျဖစ္တတ္၏။

၃။ ရင္ေသြးငယ္၏ ဆံပင္မွာ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ ေပ်ာင္းလွ်င္ ဂ႐ုစိုက္ေပးဖို႔ လိုပါသည္။ ငယ္စဥ္ကာလ၌ ခ်ဴခ်ာတတ္၍ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ရင္ေသြး၏ ဆံပင္မွာ လိႈင္းတြန္႔မ်ား ျဖစ္ေပၚေနလွ်င္ လံု႔လရွိသူ၊ စိတ္ပ်က္လြယ္သူ၊ အားငယ္ စိတ္ဝင္လြယ္သူျဖစ္တတ္သည္။

၅။ ရင္ေသြးငယ္၏ ဆံပင္မွာ နီေၾကာင္ေၾကာင္ျဖစ္ေနပါလွ်င္ ခ်စ္လြယ္ခင္လြယ္တတ္၏။ စိတ္ျမန္၊ လက္ျမန္ရွိတတ္၏။ သြက္သြက္လက္လက္ႏွင့္ အရာရာကို စူးစမ္းတတ္၏။

၆။ ရင္ေသြးငယ္၏ ဆံပင္မွာၾကမ္းတမ္းလွ်င္ က်န္းမာေရး လြန္စြာ ေကာင္းတတ္ပါသည္။

၇။ ကေလးငယ္၏ ဆံပင္မွာ ေျဖာင့္စင္းေနလွ်င္ စိတ္ႏွလံုးသေဘာထားေကာင္းတတ္၏။ လူႀကီး အေပၚ ဆန္႔က်င္စိတ္ရွိတတ္၏။

၈။ ကေလးငယ္၏ ဆံပင္မည္းနက္လွ်င္ အႏုပညာကို ဝါသနာထံုတတ္၏။ ၄င္းကို ဆံုးမပါက ၾကမ္းတမ္းစြာ မဆံုးမပါႏွင့္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းညင္သာစြာ    ဆံုးမျခင္းျဖင့္ လိမၼာေရးျခားရွိလာပါလိမ့္မည္။

ခ်စ္မမသက္

Comments

comments

Post Author: manawmaya