တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

ေအာက္တုိဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔မွ ေအာက္တုိဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ

ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ …
Read more about တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

ဆယ္ရက္ ဆယ္လ ဆယ္နာရီ ဆယ္မိနစ္ ဆယ္ေတာ္မူဂါထာ 🙏🙏🙏 ဆယ္ျပည့္ခ်ိန္ ဆယ္မိေစရန္ 🙏🙏🙏

👉 အို…သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတို…….

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သစ္တံခါး ဆရာေတာ္ဘုရားမွ  Read more about ဆယ္ရက္ ဆယ္လ ဆယ္နာရီ ဆယ္မိနစ္ ဆယ္ေတာ္မူဂါထာ 🙏🙏🙏 ဆယ္ျပည့္ခ်ိန္ ဆယ္မိေစရန္ 🙏🙏🙏

တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

ေအာက္တုိဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ

Read more about တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

မိတ္ေဆြတုိ႔ ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

ေအာက္တုိဘာလ ၃ ရက္ေန႔မွ ေအာက္တုိဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ … ဇင္ေယာ္နီ #H_A_A #မေနာမယဂမၻီရဂ်ာနယ္            

ရာထူး တိုးခါနီးျပီးေလာ….

ဇင္ေယာ္နီ

စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားထဲမွာ ဝန္ထမ္းမိတ္ေဆြ ေတြ လည္းရွိၾကပါလိမ့္မယ္။ ဘယ္ဝန္ထမ္းျဖစ္ျဖစ္ ရာထူးက ေတာ့ တိုးႏိုင္သမွ် တိုးခ်င္ၾကတာပဲေပါ့ဗ်ာ။ ရာထူးတိုးဖို႔အတြက္ဆိုရင္ ကိုယ့္ဘက္ကႀကိဳးစား စရာရွိတာလည္း ႀကိဳးစားရမွာေပါ့ …။ Read more about ရာထူး တိုးခါနီးျပီးေလာ….

တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ေအာက္တုိဘာလ ၂ ရက္ေန႔အထိ ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ … ဇင္ေယာ္နီ #H_A_A #မေနာမယဂမၻီရဂ်ာနယ္            

႐ုိစီမေျပာျပတဲ့ ထီ ကံစမ္းသူမ်ားအတြက္ လက္ေဆာင္

တစ္ေန႔သ၌ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ေဗဒင္ ေဟာခန္းအဝတြင္ ငုတ္တုတ္ကေလးထိုင္ရင္း  လမ္း မဘက္ဆီသို႔ ေငးေမွ်ာ္ၾကည့္႐ႈေနေလ၏။ ထိုေန႔မွာ တနလၤာေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္၏။ ကြ်ႏု္ပ္၏ ေဗဒင္ ေဟာခန္းပိတ္ေ သာေန႔ျဖစ္၏။ Read more about ႐ုိစီမေျပာျပတဲ့ ထီ ကံစမ္းသူမ်ားအတြက္ လက္ေဆာင္