တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ
ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ … Read more about တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

သတင္းေကာင္းေတြ ၾကားပါေစ

ဇနီးသည္၏ ဇာတိၿမိဳ႕နယ္ေလးသို႔ အလည္ ျပန္ေရာက္ျဖစ္တိုင္း ကြ်န္ေတာ္သည္ ဘႀကီးဘုန္းေဝ ထံသို႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုေနၾကျဖစ္သည္။ ဘႀကီး ဘုန္းေဝသည္ ကြ်န္ေတာ္ဇနီး၏ အမိုး(ကြ်န္ေတာ္ ေယာကၡမ)၏အစ္ကို အႀကီးဆံုးလည္း ျဖစ္သည္။ Read more about သတင္းေကာင္းေတြ ၾကားပါေစ

လြြယ္တဲ့ယၾတာ ေခ်ၾကည့္ပါ

“ခုတေလာ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ အလုပ္အကိုင္ အႀကံအစည္ေတြ အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ ျဖစ္ေနတယ္ ဆရာ၊ က်န္းမာေရးကလည္း သိပ္မေကာင္းခ်င္ဘူး။ ဒီေတာ့ အလုပ္အကိုင္ အႀကံအစည္ေတြ ေအာင္ျမင္ ခ်င္တယ္။ က်န္းမာေရးလည္း ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ခ်င္ တယ္။ ဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ယၾတာေခ်ခ်င္တယ္။ အဲဒါ ကူညီေပးပါလား ဆရာရယ္” Read more about လြြယ္တဲ့ယၾတာ ေခ်ၾကည့္ပါ

မေနာမယ ပုတီး

ကုလားဟင္းႏွင့္တူေသာ ကြ်ႏု္ပ္၏ ကိုယ္ပိုင္ ပုတီးစိပ္နည္း

တစ္ေန႔သ၌ ကြ်ႏု္ပ္ထံသို႔ ေဗဒင္ဆရာ သိဒၶိ ဆန္းဆိုသူ ေရာက္ရွိလာ၏။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ သိဒၶိဆန္းကို ျမင္လွ်င္ျမင္ခ်င္း – Read more about မေနာမယ ပုတီး

တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ … ဇင္ေယာ္နီ

မီးေဘးကင္းေအာင္ ငံုး႐ုပ္ေဆာင္

ေရ၊ မီး၊ မင္း၊ ခိုးသူ၊ မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာသူ ဟူ၍ ရန္သူမ်ိဳး ငါးပါးရွိေၾကာင္း မွတ္သားရဖူးပါသည္။ Read more about မီးေဘးကင္းေအာင္ ငံုး႐ုပ္ေဆာင္

တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

မတ္လ ၆ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔အထိ ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ … ဇင္ေယာ္နီ