တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔မွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ … ဇင္ေယာ္နီ #H_A_A #မေနာမယဂမၻီရဂ်ာနယ္  

ေဘးအိမ္က ရန္လုပ္ေနလုိ႔ပါ

“ဟဲလို …ဒီဖုန္းက ဘယ္ကိုေရာက္ေနတာ ပါလဲရွင္ …”

“ဗ်ာ …” Read more about ေဘးအိမ္က ရန္လုပ္ေနလုိ႔ပါ

ပစၥည္းေပ်ာက္ေသာ္

ပစၥည္းေပ်ာက္ရွာေသာအခါ ကြ်န္မတို႔ ဆရာ ႀကီးမင္းသိခၤ၏တပည့္မ်ား သံုးေလ့ရွိေသာ ဂမီၻရနည္းေလးတစ္ခု ရွိပါသည္။ Read more about ပစၥည္းေပ်ာက္ေသာ္

အရွင္သာရိပုတၱရာ၏ေနာက္ဆံုးခရီး

အခါကား ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္၊ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္း သံုးေတာ္မူစဥ္ျဖစ္ေပသည္။ အရွင္သာရိပုတၲရာသည္ ဖလသမာပတ္မွ ထေတာ္မူၿပီးေသာအခ်ိန္တြင္ Read more about အရွင္သာရိပုတၱရာ၏ေနာက္ဆံုးခရီး

ကမၻာႀကီးကို ေဘးအႏၱရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ တုိက္ခုိက္ေနသည့္ကိစၥ ၁၅ ႏွစ္ ေစာင့္ဆုိင္းေပးမည္ဆုိပါလား။

ကြ်န္ေတာ္ ၂-၁-၂၀၁၉ ရက္ႏွင့္ ၂၃-၁-၂၀၁၉ ရက္ထုတ္ေဝေသာမေနာမယဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ကမၻာႀကီးကို တန္ခိုးႀကီးနတ္ႀကီး ငါးသိန္းက သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဖ်က္ဆီးမည့္   အေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပခဲ့ပါသည္။ Read more about ကမၻာႀကီးကို ေဘးအႏၱရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ တုိက္ခုိက္ေနသည့္ကိစၥ ၁၅ ႏွစ္ ေစာင့္ဆုိင္းေပးမည္ဆုိပါလား။

တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔မွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ … ဇင္ေယာ္နီ

ဘယ္ေန႔ဘယ္အေရာင္ ၀တ္လုိ႔ေဆာင္

သည္ဩကာသႀကီး၌ လႊမ္းၿခံဳထားသည္မွာ အေရာင္မ်ားပင္ ျဖစ္၏။ Read more about ဘယ္ေန႔ဘယ္အေရာင္ ၀တ္လုိ႔ေဆာင္