ခရီးသြားေတာ့မယ္ဆုိရင္…

ကြ်န္မတို႔အေနႏွင့္ ခရီးအနီး အေဝးမ်ား မၾကာမၾကာဆိုသလို သြား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ လြယ္ကူ ေျဖာင့္ျဖဴးတဲ့ ခရီးလမ္း ရွိတတ္သလို ၾကမ္းတမ္းခက္ ထန္တဲ့ခရီးေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။

ေရွးဆရာႀကီးေတြက ခရီးတစ္ခုသြားခါနီးမွာ  ခရီးလမ္းပန္း ေအးခ်မ္းေျဖာင့္ျဖဴးဖို႔အတြက္ နည္း ေလးတစ္ခု လမ္းညႊန္ေလ့ရွိပါတယ္။

အဲဒီနည္းေလးကို အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္တိုင္း ဆရာဇင္ေယာ္နီက ျပန္ျပန္ေျပာျပတတ္လို႔ မွတ္မွတ္ ထင္ထင္ ရွိေနရပါတယ္။

အလြန္ခက္ခဲတဲ့နည္းတစ္ခု မဟုတ္ပါဘူး။ နည္းကေလးက လြယ္ပါတယ္။

ခရီးတစ္ခု သြားေတာ့မယ္ဆိုရင္ ေၾကးဖလား ေလးတစ္လံုး၊ ဒါမွမဟုတ္ ေရခြက္ေလးတစ္ခြက္ထဲ မွာ ေရထည့္ၿပီး ‘ဣတိ’ဆိုၿပီး အေခါက္ (၃၀)ရြတ္ ၿပီး မန္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးေတာ့မွ အဲဒီေရကို မိမိခရီးသြားမယ့္ လမ္း ခရီးဘက္ကို ျဖန္းေတာက္ရင္း ခရီးလမ္းပန္း ေအး ခ်မ္းဖို႔ ဆုေတာင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။

မိမိခရီးသြားရာမွာ အသံုးျပဳမယ့္ ေလွဦး၊ လွည္းဦး၊ ကားဦး၊ ဆိုင္ကယ္ဦးေတြမွာလည္း ပက္ ျဖန္းႏိုင္ပါတယ္။

အဲဒါေလးကေတာ့ျဖင့္ ခရီးတစ္ခုခုသြားခါနီး မွာ ေဆာင္ရြက္သြားသင့္ေသာနည္းေလးတစ္ခုလည္း  ျဖစ္ပါေတာ့တယ္ရွင္ …။

ေအးခ်မ္းၿမိဳင္(လိႈင္)

(မွတ္ခ်က္။   ။ ဆရာမေအးခ်မ္းၿမိဳင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္လိုပါေသာ္ ဖုန္း ဝ၉ ၄၄၈၀ဝ၄၇၃၀)

Comments

comments

Post Author: manawmaya