ဆရာစုႏွင့္ အဘေအာင္မင္းေခါင္ ေတြ႕ဆံုပံု

အမည္မွာ ေမာင္စုျဖစ္ပါသည္။ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ “ရာမည”ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သည္။ လက္သမား ပညာျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳသည္။ ေမာင္စု သည္ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္၍ ဘာသာေရးကို သက္ဝင္ ယံုၾကည္သည္။ ပုတီးစိပ္ျခင္း၊ သမာဓိထူေထာင္ျခင္း ျဖင့္ အာ႐ံုနိမိတ္မ်ား ထင္လာသည္။ အထူးသျဖင့္ ဝိဇၨာေလာကမွ အေစာင့္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ထိ ဆက္ဆံရ ေလသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ မိမိ ဘာျဖစ္သည္ကိုမသိ။ သူ႕သေဘာအတိုင္း ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ေနာက္မွ သိရသည္မွာ မိမိမွာ ဝိဇၨာမ်ိဳးေစ့ပါလာသည္။ ဝိဇၨာ ေတြက ေစာင့္ေရွာက္သည္။ အိပ္မက္ႏွင့္ တစ္မ်ိဳး၊ အာ႐ံုနိမိတ္ျဖင့္ တစ္ဖံု ေစခိုင္းတတ္သည္။ ဝိဇၨာလမ္း စဥ္ကို ေပါက္ေျမာက္ဖို႔မွာ အဓိက ဆရာရွိရမည္။ ထို သံုးခ်က္ႏွင့္ျပည့္စံုပါက ဝိဇၨာေဖာက္ၿပီးေသာ လမ္းကို မပင္မပန္း ေလွ်ာက္႐ံုပင္ျဖစ္သည္။

ဝိဇၨာေတြက ေစာင့္ေရွာက္ပံုကို ကြက္ကြက္ ကြင္းကြင္းသိရန္ ဥပမာတင္ရေသာ္ သီဟိုဠ္ေခတ္ အခ်ိန္ကာလက ျဖစ္ပါသည္။ ဆုေတာင္းေၾကာင့္ တန္ခိုးႀကီးေသာ ဘုရင္တစ္ပါး ေပၚထြန္းခဲ့ပါသည္။ အမည္မွာ မိလိႏၵမင္းျဖစ္သည္။ ဗုဒၶစာေပမ်ားကို ႏွံ႕ႏွံ႕စပ္စပ္ သိကြ်မ္းၿပီး ရဟန္းမ်ားအား ေမးခြန္း မ်ားကို ေလွ်ာက္ထားေလသည္။ မေျဖႏိုင္ေသာ ရဟန္းမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္မွ ႏွင္ထုတ္ေတာ္မူေလ သည္။ ကိေလသာကင္းစင္ေသာ ရဟႏၱာမ်ားျဖစ္ လင့္ကစား ေမးခြန္းတိုင္း မေျဖႏိုင္ၾကပါ။ ပဋိသမၻိဒါ ပတၲ ရဟႏၱာမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ ကိေလသာကိုသာ ေသေစၿပီး စာမတတ္ေသာ သာမန္ရဟန္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ဘုရင္းမင္းျမတ္၏ ခက္ခဲေသာ ေမးခြန္း ပုစၦာမ်ားကို မေျဖႏိုင္ၾကသျဖင့္ ဟိမဝႏၱာေတာင္သို႔ ေရွာင္ေျပးေနၾကေလသည္။

တစ္ေန႔ ရဟႏၱာမ်ားစုေဝးၿပီး ဘုရင္မင္းျမတ္ ႀကီး၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္သူ ရွိ/မရွိ အဘိညာဥ္ျဖင့္ ၾကည့္ေသာအခါ မိစၦာမ်ိဳး၌ သေႏၶ တည္ေသာ ကေလးငယ္ကို သြားေတြ႕ေလသည္။ ထိုကေလး ႀကီးလာၿပီး ထိုကေလး၏ ပညာဥာဏ္ သည္ မိလိႏၵမင္းႀကီး၏ ဥာဏ္ထက္ သာလြန္ၿပီး မင္းႀကီး၏အေမးပုစၦာမ်ားကို ေျဖၾကားႏိုင္မည့္သူဟု သိၾကေလသည္။ ထိုအစည္းအေဝးတြင္ ေနာက္က်မွ တက္ေရာက္လာေသာ ရဟႏၱာတစ္ပါးကို အျပစ္ဒဏ္ ခတ္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ ထိုကေလး ဗုဒၶဘာ သာျဖစ္ေအာင္၊ ရွင္သာမေဏမွ ရဟႏၱာျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္တာဝန္ေပးေသာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္သည္။

ရွင္နာဂသိန္ အေလာင္း အလ်ာ ကေလးဘဝမွ ရဟႏၱာ ဘဝသို႔ေရာက္ေအာင္ေစာင့္ေရွာက္ ေသာ ရဟႏၱာကဲ့သို႔၊ ဝိဇၨာျဖစ္ ေအာင္ ဝိဇၨာမ်ားက ေစာင့္ေရွာက္ ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မိမိေစာင့္ ေရွာက္ေသာ ဝိဇၨာ၏သြန္သင္ ဆံုးမမႈ စခန္းဝင္၍ စရဏရွိမႈ ေၾကာင့္ ေျဖာင့္တန္းေသာလမ္း ေၾကာင့္ မၾကာမီ ဝိဇၨာျဖစ္လာ မည္ျဖစ္သည္။ ရွင္နာဂသိန္သည္ ေရွးဆုေတာင္း ပ႒ာန္းဆက္ ရွိ သလို ဝိဇၨာျဖစ္ရမည့္သူလည္း ဝိဇၨာမ်ိဳးေစ့ ဝိဇၨာပ႒ာန္းဆက္ရွိဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ေမာင္စု အမည္ရ ကြ်ႏု္ပ္မွာဝိဇၨာမ်ိဳးေစ့ပါလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝိဇၨာလမ္းသို႔ မျဖစ္ မေန ေလွ်ာက္လွမ္းရပါမည္။

ကြ်ႏု္ပ္သည္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕ တန္ ၁၀ဝ က် ဆန္စက္စီမံကိန္းတြင္ လက္သမားဆရာအျဖစ္ သြား ေရာက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရသည္။ စက္႐ံုေဆာက္ လုပ္ျခင္း၊ ဆိပ္ကမ္းတြင္ သဘၤာဆိပ္ခံခံု တည္ ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ကန္ထ႐ိုက္ ရေသာ ဆရာ ဦးဘဦးက ေခၚယူခဲ့သျဖင့္ သူ႕လက္ေအာက္တြင္ လက္သမားအလုပ္ လုပ္ရသည္။ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕သည္ ပုသိမ္-ရန္ကုန္ သေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္ေသာ ဆိပ္ ကမ္းၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ ပုသိမ္တို႔မွ ေန႔စဥ္ အစိုးရသဘၤာ ႏွစ္စင္း ေျပးဆြဲေပးသည္။ ညေန ၂ နာရီႏွင့္ ၃ နာရီတို႔တြင္ ပံုမွန္ထြက္ခြာၿပီး တစ္ညလံုး ခုတ္ေမာင္းရသည္။ လမ္းတြင္ ေျမာင္းျမ၊ ဝါးခယ္မ၊ ဖ်ာပံု၊ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ရပ္နားသည္။ ေနာက္ ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီႏွင့္ ၁၀ နာရီတြင္ ေရာက္ၾကသည္။  ဧရာဝတီတိုင္းသည္ ယခင္က သေဘၤာျဖင့္သာ ခရီး သြားလို႔ရေသာ ေဒသျဖစ္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္ ညက အိပ္မက္ မက္သည္။ အဘ ေအာင္မင္းေခါင္ ပုသိမ္ြကလာမည္။ သေဘၤာျဖင့္ စီးလာမည္။ ေျမာင္းျမမွ ႀကိဳရမည္။ အိမ္မက္သည္ တကယ္ မဟုတ္ဟု ထားလိုက္သည္။ မိမိတာဝန္ လက္သမားအလုပ္ကို လုပ္ေနသည္။ စိတ္သည္ ေလးလာသည္။ ညေရာက္သည္အထိ အိပ္လို႔မရ။ သေဘၤာဆိပ္ကိုပဲ သြားခ်င္ေနသည္။ ဘယ္လိုမွ တားမရေသာ စိတ္တို႔သည္ ကြ်ႏု္ပ္အား အႏိုင္ယူ သြားေလသည္။ လြယ္အိတ္ကို အဝတ္တစ္ထည္၊ အက်ႌတစ္ထည္ ထည့္ၿပီး မိမိဆရာ ဦးဘဦးထံ သြား သည္။

“ဆရာ ဆရာ ထပါဦး”

“ဟာ ေမာင္စု ဘာအေရးႀကီးကိစၥလဲ။ ညႀကီး မင္းႀကီး”

“ကြ်န္ေတာ္ ပုသိမ္ခဏျပန္ခ်င္တယ္ဆရာ”

“ဟ မင္းဟာက မေန႔တစ္ေန႔ကပဲ ပုသိမ္က ျပန္လာတာ။ ခုတစ္ခါ ဘာကိစၥျဖစ္ရျပန္လဲ?”

“ဘာကိစၥရယ္လို႔ မသိဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ တအား ျပန္ခ်င္ေနတယ္”

“ေအး ေအး။ မင္းၾကည့္ရတာ မျပန္နဲ႕ ေျပာလည္း လက္ခံမယ့္ပံုမေပၚဘူး။ ေရာ့ ေရာ့ … လမ္းစရိတ္”

ဆရာဦးဘဦးကို ႏႈတ္ဆက္၍ သေဘၤာ ဆိပ္သို႔ ဆင္းလာပါသည္။ သေဘၤာက ေျမာင္းျမကို ည ၂ နာရီေလာက္မွ ေရာက္မွာ။ ဘယ္အခ်ိန္ေရာက္ ေရာက္ မနက္ျဖန္ ပုသိမ္ေရာက္ဖို႔လိုတယ္။ ငါေတာ့ ဆိပ္ကမ္းက ေစာင့္မယ္။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ သေဘၤာဆိပ္မွ သေဘၤာအလာကို လည္ပင္းရွည္စြာ ေစာင့္ေနရပါ ေတာ့သည္။

ေဟာ လာၿပီ။ ရန္ကုန္ဘက္က သေဘၤာ တစ္စီးဝင္လာၿပီ။ သေဘၤာမီးေမာင္းႀကီးက ျမစ္ ကမ္းမ်ားကို လွည့္၍ ထိုးၿပီး လမ္းေၾကာင္းရွာေဖြ ေနသည္။ သေဘၤာဥဩသံကလည္း ရန္ကုန္ သေဘၤာ လာၿပီဟု အခ်က္ေပးသလို ျဖစ္ေနသည္။ ေျမာင္းျမ ၿမိဳ႕မွ ပုသိမ္သို႔ ထလိုက္ၾကမည့္ ခရီးသည္မ်ားကလည္း အထုပ္အပိုးကိုယ္စီျဖင့္ မတ္တပ္ရပ္ ေစာင့္ေနၾကေလ သည္။ ေဈးေရာင္းမည့္ ေဈးသည္မ်ားကလည္း ဟန္ တျပင္ျပင္ ျဖစ္ေနသည္။ သေဘၤာကုန္းပတ္ေပၚတြင္ စုေဝး၍ သေဘၤာကမ္းကပ္မႈကို ေစာင့္ေနၾကသည္။ မၾကာမီ သေဘၤာႀကီးသည္ ေျမာင္းျမဆိပ္ကမ္းသို႔ ကပ္မိသြားေလသည္။ သေဘၤာအား ႀကိဳးျဖင့္ ၿမဲ ေအာင္ခ်ည္ေႏွာင္ၿပီး ခရာမႈတ္ေလသည္။ ခရီးသည္ မ်ား ဆင္းလို႔တက္လို႔ရၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အခ်က္ျပ ေလသည္။

သေဘၤာႏွင့္ လူႏွင့္မဆံ့ေအာင္ အျပည့္တင္ လာေသာ ညေန ၂ နာရီသေဘၤာ ျဖစ္ေလသည္။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ လြယ္အိတ္ကိုလြယ္ၿပီး လူအုပ္ၾကားတြင္ သေဘၤာေပၚတက္ရန္ ေစာင့္ေနရသည္။ သေဘၤာ ေပၚမွ ခရီးသည္မ်ား ဆင္းလာတာကို ေစာင့္ရသည္။ အဆင္းခရီးသည္ ကုန္မွ အတက္ခရီးသည္က တက္ ရေလသည္။ သေဘၤာဦးဘက္သို႔ တက္ေရာက္လာ ၿပီး ထိုင္စရာ တစ္ေနရာေလးကို ေရဘံုဘိုင္ေဘးတြင္ ခင္းၿပီးထိုင္ရင္း အိပ္ငိုက္၍ ပုသိမ္သို႔ လိုက္လာေလ သည္။ ေျမာင္းျမမွထြက္ခြာလာၿပီး ကပ္စရာ ဆိပ္ ကမ္း မရွိေတာ့ပါ။ ပုသိမ္သို႔ေရာက္မွ နားမည္ျဖစ္ ပါသည္။

သေဘၤာေပၚတြင္ ခရီးသည္ကအျပည့္ လမ္း သြားစရာေနရာ မရွိေပ။ သေဘၤာဝမ္းဗိုက္ထဲသို႔ ဝင္ရေသာ ေလွကားထိပ္က အဝင္အေပါက္ ႏွစ္ခု၏ အပိတ္မွာလည္း လူေတြက အျပည့္။ အေပၚထပ္ တက္ၾကည့္ေသာအခါ အေပၚထပ္မွာလည္း ေျခခ် စရာ ေနရာမရွိ။ လူေတြ ခရီးသည္ေတြ မ်ားေနၾက သည္။

ကြ်ႏု္ပ္သည္ အိပ္တစ္ဝက္ ႏိုးတဝက္ျဖင့္ နံနက္မိုးလင္းရေလသည္။ မိုးလင္းေသာအခါ မိမိထိုင္ ေသာေနရာသည္ ေရဘံုဘိုင္မ်ားျဖစ္၍ ေရခ်ဴျခင္း၊ ေရငင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေရစက္ေရေပါက္မ်ား စင္သ ျဖင့္ မိမိမွာ ဣေႁႏၵမရ ျဖစ္ေနေလသည္။ ပိုဆိုးတာက အိမ္သာတက္ခ်င္ေနသည္။ ခ်ီးပါခ်င္သလို ေသး ေပါက္ခ်င္သလို ျဖစ္ေနသည္။ မေအာင့္ႏိုင္သျဖင့္ သေဘၤာ၏ေနာက္ဘက္အိမ္သာသို႔ သြားရေလသည္။ လမ္းေပၚမွ ခရီးသည္မ်ားကိုေတာင္းပန္ၿပီး ဖိနပ္ခြ်တ္ ၍ ေက်ာ္လႊားသြားရသည္။ အိမ္သာတြင္ တန္းစီ ေစာင့္ရသည္။ မိမိအလွည့္ေရာက္မွ အိမ္သာတက္ၿပီး ကိစၥဝိစၥ ၿပီးမွာ။ မိမိခႏၶာကိုယ္သည္ သက္ေသာင့္ သက္သာ ျဖစ္သြားသည္။ သေဘၤာဦးဘက္သို႔ ခဲရာ ခဲဆစ္ ျပန္လာရသည္။

ေဟာ ဗိုက္က ရစ္နာေနျပန္သည္။ ေသးက ေပါက္ခ်င္လာသည္။ မေအာင့္ႏိုင္ျဖစ္လာျပန္သျဖင့္ သေဘၤာေနာက္ဘက္ အိမ္သာသို႔ ျပန္သြားရျပန္ သည္။ တစ္ခါတစ္ခါ သြားရဖို႔အေရး လူေတြၾကားမွာ မလြယ္ကူေပ။ အိမ္သာ ေရာက္ေတာ့ ခ်ီးလည္း မထြက္၊ ေသးလည္း မထြက္ပါ။ ေရာ …ခက္ၿပီ။ အိမ္သာထဲတြင္ အနံ႕အသက္ႏွင့္မို႔ ၾကာၾကာ မေနႏိုင္ ပါ။ သေဘၤာဦးခန္းသို႔ ျပန္လာရသည္။

ေဟာ လုပ္ျပန္ၿပီ။ ဗိုက္ကနာလာျပန္သည္။ ေသးကေပါက္ခ်င္ၿပီ။ ေအာင့္ထားကြာ။ မသြားေတာ့ ဘူးဆိုၿပီး ဇြတ္မွိတ္၍ ေအာင့္ထားသည္။ ဘယ္လိုမွ ေအာင့္လို႔မရ။ ငါမခံႏိုင္ဘူး။ သြားဦးမွဆိုၿပီး အိမ္သာ သို႔ သြားျပန္သည္။  အိမ္သာထဲေရာက္ေတာ့ ဘာမွ မဟုတ္။ ဒီလိုနဲ႕ သေဘၤာဦးခန္းကို သြားရျပန္သည္။ ထိုင္စရာေနရာေလးကို ထိုင္ဖို႔လုပ္စဥ္ ဗိုက္က နာလာ ျပန္သည္။ အိမ္သာသြားရျပန္သည္။ အိမ္သာထဲ ေရာက္ေတာ့ ဘာမွမထြက္။ ဤသို႔ျဖင့္ သံုးေလးႀကိမ္ အသြားအျပန္လုပ္ၿပီး အိမ္သာမွအထြက္ သေဘၤာ ဝမ္းဗိုက္အဖံုးေပၚတြင္ ထိုင္ေနေသာ အဘိုးႀကီးကို သြားေတြ႕လိုက္ရသည္။ တင္ပ်ဥ္ခ်ိတ္ထိုင္ၿပီး စီး ကရက္ ေသာက္ေနသည္။ ဘယ္သူလဲ? ဘာလဲ? စသျဖင့္ သိခ်င္၍ အနား သြားေလသည္။ အဘိုးႀကီး နားေရာက္ေသာအခါ ကြ်ႏု္ပ္ အသိစိတ္ေပ်ာက္ၿပီး ဒူးတုတ္၍ ဦးခ်ေနမိပါေတာ့သည္။

“ေမာင္စု ငါေစာင့္လိုက္ရတာ”

“သား ကန္ေတာ့ပါတယ္”

“ေအး ေအး။ မင္းကို ငါအိမ္မက္ေပးထား တာ … ငါလာမယ္ဆိုတာ သိတယ္မဟုတ္လား”

“သိပါတယ္အဘ။ ဒါေၾကာင့္ သေဘၤာေပၚ မွာ ေတြ႕တာေပါ့”

ကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္ေတြ႔သူမွာ အဘေအာင္မင္းေခါင္ ပင္ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္မွပုသိမ္သို႔ သေဘၤာျဖင့္ လိုက္ ပါလာသည္။ မိမိအား အိမ္မက္ျဖင့္ ႀကိဳခိုင္းသည္။ သေဘၤာေပၚတြင္ သူ႕အနားသို႔ မေရာက္ ေရာက္ ေအာင္ေခၚၿပီး စကားေျပာဆို ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပုသိမ္ တြင္ ဝိဇၨာႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပဳဖြယ္ကိစၥမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ဝိဇၨာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေျပာစရာမ်ား ဆံုးမစရာမ်ား ကို ေျပာၾကဆိုၾက ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ ဝိဇၨာသည္ လူၾကားထဲမွာလည္း ေတြ႕ရတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ မိမိမွာ ဝိဇၨာကို ဝိဇၨာပဲလိို႔သိေသာ Óာဏ္ရွိဖို႔လိုသည္။ ထိုဥာဏ္မရွိပါက ဝိဇၨာႏွင့္ေတြ႕ေသာ္လည္း ေက်ာ္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

“အဘ ပုသိမ္ကို ဘာကိစၥရွိသလဲ?”

“ပုသိမ္မွာ ဘိုးစိန္ႀကီး အသုဘခ်ဖို႔ ရွိတယ္”

“ဟာ အဘကလည္း ဘိုးစိန္ႀကီးက မေသေသးပါဘူး။ ဘယ္လိုလုပ္ အသုဘခ်ရမွာလဲ?”

“ဟို ေရၾကည္ေရေနာက္မွာ ဓာတ္ခန္းဖြင့္ၿပီး ငါ့နာမည္ကို အလြဲသံုးစားလုပ္စားတဲ့ မေအးျမင့္ကို ဆံုးမရမယ္”

“ဟုတ္ကဲ့ အဘ”

“ငါ့မယ္ေတာ္ ေတာ္စပ္ခဲ့တဲ့ မိဘေတြကို လည္း ေက်းဇူးဆပ္ရမယ္”

“ဟုတ္ကဲ့ အဘ”

“ငါ လာတယ္လို႔ ဘယ္သူ႕မွမေျပာနဲ႔။ ၾကား လား”

“ဟုတ္ကဲ့ အဘ”

ဘိုးစိန္ႀကီးဆိုသူမွာ ဓာတ္လံုးထိုးေနေသာ ဓာတ္႐ူးျဖစ္သည္။ သူလည္း ဝိဇၨာႏွင့္ အဆက္ အသြယ္ရ၍ ဖိုထိုးေနသူျဖစ္သည္။ အဘေျပာပံုအရ အဘသား ျဖစ္လိမ့္မယ္ထင္တယ္။ ေရၾကည္ေရ ေနာက္မွာ ခုတေလာ နာမည္ႀကီးေနတဲ့ အဘ ေအာင္မင္းေခါင္နာမ္စီးၿပီး ေဟာတဲ့ ေဗဒင္ဆရာမ ေဒၚေအးျမင့္ဆိုတာ ၾကားဖူးတယ္။ သူ႕ဓာတ္အစစ္ မဟုတ္ဘဲ အျခားဓာတ္ျဖင့္ သူ႕နာမည္အလြဲသံုးစား လုပ္သည္ဟု ေျပာေနျခင္းျဖစ္သည္။ အဘေအာင္ မင္းေခါင္၏ မိဘေတြဆိုတာေတာ့ မသိပါ။ မၾကား မိပါ။ အဘ ေျပာေသာ ကိစၥမ်ား မၾကာမီ ၾကံဳေတြ႕ရ ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိပါ သည္။ ပုသိမ္ၿမိဳ႕အဝင္ ေက်ာက္ဂူတြင္ ေက်ာက္ တိုင္ႀကီးတစ္ခုမွာ ပုသိမ္ထီးမ်ားျဖင့္ ပုသိမ္သေဘၤာ မ်ားကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ပုသိမ္၊ သီတာဦး ဆိပ္ ကမ္းတြင္ ဆိုက္ကပ္ပါသည္။ အဘႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္ သည္ သေဘၤာေပၚမွဆင္းၿပီး ဆိပ္ခံတံတားေပၚသို႔ ေရာက္ေသာအခါ အဘကို ႀကိဳဆိုေသာအဖြဲ႕က လာေရာက္ႀကိဳဆိုေလသည္။ ထီးျဖဴ ႏွစ္လက္ကို ဖြင့္ၿပီး အဘကိုပင့္ေဆာင္သြားၾကသည္။ အဘက ကြ်ႏု္ပ္အား အတူ လိုက္ခဲ့ရန္ေျပာသျဖင့္ လိုက္သြား ပါသည္။

ပထမ ေ႐ႊေမာ္ေဓာဘုရားသို႔ဝင္ၿပီး ဘုရားဖူး ၾကသည္။ ဘုရားဝင္းထဲတြင္ အဘေအာင္မင္းေခါင္ ျြကလာမည္ ဟူေသာ သတင္းေၾကာင့္ လူအုပ္ႀကီးမွာ ဆီးႀကိဳေနေလသည္။ အဘကို ဓာတ္ပံု႐ိုက္ၾကသည္။ အဘ၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ႐ိုက္ေသာကင္မရာမ်ား ဓာတ္ပံုမထင္ေပ။ မီးပြင့္မလာေတာ့ေခ်။ ေ႐ႊေမာ္ ေဓာဘုရား၏ ရာဟုေထာင့္တြင္ အဘ ခဏနား သည္။ လူမ်ားရွဲသြားေသာအခါ အဘတည္းခိုရာ ကိုးေသာင္းရပ္ကြက္ ဓာတ္ခန္းသို႔ ဆက္လက္ထြက္ ခြာသြားပါသည္။

ဓာတ္ခန္းသို႔ေရာက္ေသာအခါ တပည့္မ်ား ေစာင့္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အဘကိုဦးခ် ကန္ေတာ့ၿပီး အားရဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။ အဘက ကုလားထိုင္တြင္ထိုင္ရင္း တပည့္မ်ားကို ဆံုးမေလသည္။ အင္းပညာ လိုက္စားသူကိုလည္း ဘာလြဲေနတယ္၊ ဘာျပင္လိုက္ဟုေျပာ၏။ အဂၢိရတ္ ထိုးသူလည္း ဘာဓာတ္လိုတယ္၊ ရွာၿပီးထည့္ဟု ေျပာေလသည္။ မႏၱန္႐ြတ္ဖတ္သူကိုလည္း ရြတ္ပံု ရြတ္နည္းကို သင္ေပးေလသည္။ တပည့္မ်ားကို ေျပာဆိုဆံုးမၿပီးေနာက္ ကြ်ႏု္ပ္ဘက္သို႔လွည့္ၿပီး –

“ေဟ့ေကာင္ ေမာင္စု။ ငါမင္းအိမ္မွာ ထမင္း စားခ်င္တယ္”

“ဘာထမင္း စားမလဲအဘ?”

“ဒံေပါက္ထမင္းစားမယ္”

“ဟုတ္ကဲ့အဘ။ ဒီည လာစားပါ အဘ။ သား ျပင္ထားပါ့မယ္”

“ေအး ဒီကအဖြဲ႕နဲ႕ လာမယ္”

“ဟုတ္ကဲ့ အဘ”

ကြ်ႏု္ပ္လည္း အဘကို႐ွိခိုးၿပီး ရာမညသို႔ ျပန္လာခဲ့ပါသည္။ အိမ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ အမ်ိဳး သမီးက အံ့ဩေသာအမူအရာျဖင့္ ေမးျမန္းပါသည္။

“႐ွင္ မေန႔တစ္ေန႔ကမွ ျပန္သြားတာ။ ေဟာ အခုျပန္လာျပန္ၿပီ။ ဘာကိစၥေပၚလာလို႔လဲ”

“ေအး ဒီည အဘေအာင္မင္းေခါင္ ငါတို႔ အိမ္မွာ ထမင္းစားလိမ့္မယ္။ ဒံေပါက္ စားမယ္ ေျပာတယ္”

“ကိုစု ႐ွင္ ဘာေတြေျပာေနတာလဲ။ ကြ်န္မ ေမးတာက ဘာလို႔ျပန္လာတာလဲလို႔ သိခ်င္တာ”

“ငါ ဘာလို႔ျပန္လာတာလဲဆိုတာ မင္းကို ေျပာၿပီးၿပီေလ။ အဘလာမွာမို႔ ငါ ေျမာင္းျမက ႀကိဳ လာတာ။ အခု အဘ ပုသိမ္ေရာက္ေနၿပီေဟ့။ ဒီည ငါတို႔အိမ္ကို ဒံေပါက္ထမင္း လာစားမယ္။ ဒါပဲ”

အိမ္ရွင္မသည္ မ်က္လံုးအျပဴသားႏွင့္ ေငး ၾကည့္ေနေလေတာ့သည္။ လင္ေတာ္ေမာင္သည္ အလုပ္ကို ပစ္၍ အဘဆိုသူႏွင့္ လိုက္လာသည္။ ဒီလလုပ္ခ ရေတာ့မည္မဟုတ္။ သူက ဝိဇၨာလမ္း စဥ္ကိုလိုက္သည္။ ဝိဇၨာအေတြးပဲ ေတြးသည္။ အိမ္မွာ ဆန္ မရွိတာမသိ။ ဆီမရွိတာမသိ။ ဝင္ေငြ နတၳိ။ ေျပာလို႔ မရ၊ ဆိုလို႔မရေသာ လင္ေတာင္ေမာင္ကို ေတြေတြႀကီး ၾကည့္ေနပါေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ လင္ ေတာ္ေမာင္ကိုေတာ့ မဆန္႔က်င္ပါ။ သူ႕အလို သူ႕ အႀကိဳက္ကို ကူညီ၍ ပါရမီျဖည့္ေပးရေလသည္။

ညေနေစာင္းတြင္ ေမာင္စုသည္ အိမ္မွ ဆိုကၠားကိုနင္းၿပီး ဒံေပါက္ဆိုင္သို႔ ထြက္ခြာသြားသည္။ ၾကက္သား ဒံေပါက္ ငါးပြဲ၊ သက္သတ္လြတ္ ဒံေပါက္ သံုးပြဲဝယ္ၿပီး ျပန္လာသည္။ အိမ္ရွင္မ အသင့္ျပင္ဆင္ ထားေသာ ထမင္းဝိုင္းတြင္ ဒံေပါက္တို႔ျဖင့္ တည္ ခင္းထားေလသည္။ ဘုရားစင္ကို သန္႔ရွင္းေအာင္ ျပင္ထားသည္။ ဖေယာင္းတိုင္၊ အေမႊးတိုင္မ်ား ထြန္း သည္။ အဘ႐ုပ္တုကို အေမႊးတိုင္ထြန္း၍ ပူေဇာ္ သည္။ မၾကာမီ အဘႏွင့္အဖြဲ႕ ေရာက္လာၾကသည္။ ၾကက္သား ဒံေပါက္မ်ားျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံၾက သည္။ အဘတို႔စားၿပီးေသာအခါ ဦးေလးႀကီးဆိုင္မွ ဝယ္ထားေသာ ေရႊရင္ေအးျဖင့္ ဧည့္ခံသည္။

အဘသည္ ကြ်ႏု္ပ္အား သြန္သင္ဆံုးမသည္။ အင္းပညာတြင္ လိုတာေတြ ေထာက္ေပးသည္။ စရဏ ဘယ္လိုက်င့္မလဲဆိုတာေတြ ေျပာသြားသည္။ ေနာက္ အဘက ဆုေပးေလသည္။

“အခုလို ဒံေပါက္ ေကြ်းရေသာ ေကာင္းမႈကံ ေစတနာတို႔ေၾကာင့္ လူ႔ဘဝတြင္ ျပည့္ျပည့္ဝ၀ ေပါက္ ေပါက္ေျမာက္ေျမာက္ ျဖစ္ပါေစကြယ္”

“ေပးတဲ့ဆုနဲ႕ျပည့္ပါေစ”

“ဟိုေကာင္မ ေနာက္ဘက္က ပြစိပြစိ မလုပ္ နဲ႔။ သူေလွ်ာက္တဲ့လမ္း သူ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေလွ်ာက္ပါေစ။ ၾကားလား?”

“ဟုတ္ကဲ့အဘ”

“မင္း ငတ္မေသပါဘူး။ ငါပစ္မထားဘူး။ အိမ္မွာ ေဆးလိပ္ လိပ္ၿပီးစား၊ ၾကားလား”

“ဟုတ္ကဲ့”

ကြ်ႏု္ပ္အားလည္းေကာင္း၊ ကြ်ႏု္ပ္ဇနီးအား လည္းေကာင္း ဆံုးမၿပီး ျပန္ထြက္သြားၾကေလသည္။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ဝိဇၨာမ်ိဳးေစ့ပါသည္။ ဆရာေကာင္းလည္း ေတြ႕ၿပီ။ ဘာလိုသလဲ? က်င့္ဖို႔ပဲလိုတာ။ စရဏ အက်င့္ကို အသက္စြန္႔၍ က်င့္ၾကံမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ ခဲ့ေလသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ အဘေအာင္မင္းေခါင္ႏွင့္ ခဏ တာေတြ႕ဆံုခဲ့ရေသာအျဖစ္အပ်က္ေလးအား ေပ်ာက္ ပ်က္မသြားေစဘဲ အၿမဲရွင္သန္ ကိန္းဝပ္ေနေလ ေတာ့သည္။

 

အဏၰဝါလိႈင္း

Comments

comments

Post Author: manawmaya