အေၾကာင္းမေကာင္းလွ်င္ အက်ိဳးယုတ္မည္

လြန္ေလၿပီးေသာအခါက ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္တြင္   ဥစၥာစည္းစိမ္ ကုေဋမက လြန္စြာခ်မ္းသာေသာ သူေ႒းႀကီး “မဟာဓနသူၾကြယ္” တစ္ဦးရွိခဲ့ဖူးပါသည္။  ထိုသူေ႒းႀကီးမဟာဓနႏွင့္ ဇနီးတို႔တြင္ တစ္ဦးတည္းေသာ သားေလးတစ္ေယာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုကေလး  သိတတ္ေသာ အရြယ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ သူေ႒း သားေလးပင္ပန္းမည္စိုး၍ အတတ္ပညာကို သင္ၾကား ေစျခင္းမျပဳဘဲ တစ္ေန႔လွ်င္ အသျပာေငြ တစ္ ေထာင္ေပးသံုးေစၿပီး လိုေလေသးမရွိ သူငယ္အလို က်ထားရွိခဲ့ပါသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ထိုသူေ႒းသား အရြယ္ေရာက္လာ ေသာအခါ သူေ႒းႀကီး လင္မယားသည္ သားျဖစ္သူ အား အရြယ္အဆင္း တင့္တယ္ျပည့္စံု၍ ကာမဂုဏ္ ခံစားျခင္း၌သာ ေပ်ာ္ေမြ႕ေသာ မိန္းမပ်ိဳတစ္ဦးႏွင့္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုသူေ႒းသား သည္ ရရွိထားေသာ သတို႔သမီးႏွင့္ စီးပြားေရးလည္း  မလုပ္၊ ကုသိုလ္ေရးလည္းမဖက္၊ အေလးအျမတ္ ျပဳရမည့္သူကိုလည္း ဂ႐ုမထားဘဲ ေသာက္စား မူးယစ္၍ အေပ်ာ္အပါးျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္လြန္ေစခဲ့ ပါသည္။ ဇနီးျဖစ္သူ သတို႔သမီးကလည္း လင္ ေယာက်ာ္းျဖစ္သူ သူေ႒းသားကို သတိေပးစကား မဆိုဘဲ အလိုတူအလိုပါျဖင့္ ကာမဂုဏ္တို႔၌ လြန္က်ဴး စြာ ေပ်ာ္ပါးေနခဲ့ၾကပါသည္။

ဖခင္ျဖစ္သူ သူေ႒းႀကီး မဟာဓနႏွင့္ မိခင္ တို႔ ကြယ္လြန္ေလၿပီးေသာအခါတြင္လည္း ထိုသူေ႒း  သားႏွင့္ ဇနီးတို႔သည္ အေပ်ာ္အပါးကို မေလ်ာ့ဘဲ တိုး၍ ကာမဂုဏ္စည္းစိမ္ကို ခံစားကာ ေသာက္စား မူးယစ္ ကခုန္ေပ်ာ္ပါးျခင္းတို႔ျဖင့္သာ ေနထိုင္ခဲ့ပါသည္။ သံုးျဖဳန္းစရာ အသျပာ ေငြကုန္ခန္းသြား ေသာအခါ ဥစၥာပစၥည္းတို႔ကို ေပါင္ႏွံ၍ ေပ်ာ္ပါးခဲ့ၾကပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ သံုးစြဲစရာ အသျပာေငြလည္း ကုန္၊ ေပါင္ႏွံစရာ ဥစၥာလည္းမရွိ၊ ေနထိုင္ရာ အိုး အိမ္ကိုပင္ ေၾကြးရွင္(ၿမီရွင္)တို႔က သိမ္းယူသြားခဲ့ပါ သည္။ မိန္းမျဖစ္သူ သတို႔သမီးလည္း ဥစၥာစည္းစိမ္ မရွိျဖစ္ခဲ့ေသာ လင္ေယာက်ာ္းသူေ႒းသားကို စြန္႔ခြာသြားခဲ့ပါသည္။

သူေ႒းသားသည္ ခြက္လက္စြဲ၍ ရာဇၿဂိဳဟ္ ၿမိဳ႕၌ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ကာ အေျခအေနမဲ့မ်ား ေနထိုင္ရာ ဇရပ္တြင္ ေနထိုင္ခဲ့ရပါသည္။ တစ္ေန႔ တြင္ ခိုးသားဓားျပတို႔သည္ သူေ႒းသားသူေတာင္း စားရွိရာသို႔ ေရာက္ရွိလာပါသည္။ သန္သန္မာမာ အရြယ္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ ျခင္းမျပဳသင့္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏွင့္အတူလိုက္ပါ၍ ခိုး သားဓားျပျပဳရန္ တို္က္တြန္းေျပာဆိုပါသည္။ ထိုအခါ သူေ႒းသားသူေတာင္းစားက မိမိသည္ ခိုးသားဓားျပ အလုပ္ကို မကြ်မ္းက်င္ေၾကာင္းေျပာရာ ခိုးသား ဓား ျပတို႔က ပညာသင္ေပးမည္ဟု ေျပာဆိုပါသည္။ သူေတာင္းစား(သူေ႒းသား)လည္း သေဘာတူ လက္ခံ၍ ခိုးသားဓားျပတို႔ႏွင့္အတူ လိုက္ပါသြားခဲ့ပါ သည္။

တစ္ေန႔တြင္ ခိုးသားဓားျပတို႔သည္ ေနအိမ္ ကို ဝင္ေရာက္ခိုးယူ လုယက္စဥ္ သူေတာင္းစား (သူေ႒းသား)ကို အိမ္ျပင္ၿခံဝ၌ အေပါက္ေစာင့္ရန္ ထားရွိခဲ့ပါသည္။ ဝင္ေရာက္ခိုးယူလုယက္ေသာအိမ္ မွ အိမ္ရွင္မ်ားက ေအာ္ဟစ္ အကူအညီေတာင္း၍ ရြာသားမ်ားဝိုင္းဝန္းေရာက္ရွိလာရာ ခိုးသားဓားျပမ်ား   ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားခဲ့ေသာ္လည္း အိမ္အျပင္ ၿခံဝတြင္ရွိေနေသာ သူေတာင္းစားကို ဖမ္းမိသြားခဲ့ ပါသည္။ အိမ္ရွင္ႏွင့္ ရြာသားမ်ားမွ ဖမ္းမိခဲ့ေသာ သူေတာင္းစား သူခိုးဓားျပကို မင္းထံသို႔ ပို႔အပ္ပါ သည္။ မင္းသည္ သူေတာင္းစား သူခိုးအား ေခါင္း ျဖတ္သတ္ရန္ လက္မရြံ႕အာဏာသားတို႔ထံ ေပးအပ္ လိုက္ပါသည္။

လက္မရြံ႕အာဏာသားတို႔သည္ ဖမ္းမိခဲ့ေသာ သူေတာင္းစား ခိုးသားအား လက္ျပန္ႀကိဳးမ်ားတုပ္၍ လူသတ္ကုန္းသို႔ ေခၚလာပါသည္။ ထိုသို႔ေခၚလာစဥ္ လမ္းခရီး လူစည္ကားရာအရပ္၌ ထိုသူေတာင္းစား ခိုးသားအား လက္မရြံ႕အာဏာသားတို႔က ႀကိမ္လံုးမ်ား ျဖင့္ ျပင္းစြာ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၊ စည္ေမာင္းတီး၍ ေၾကညာ ျခင္းမ်ား ျပဳၾကပါသည္။ ထိုအျခင္းအရာကို လမ္းသြား လမ္းလာမ်ားမွ ဝိုင္းအံုၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကပါသည္။ အနီးအ နားတြင္ သုလသာမည္ေသာ ျပည့္တန္ဆာအိမ္ရွိ သည္။ လူအမ်ားႏွင့္ စည္ေမာင္း ေၾကညာသံကိုၾကား၍ သုလသာသည္ ေနအိမ္ျပတင္းမွ အျပင္သို႔ ေမွ်ာ္ ၾကည့္ခဲ့ပါသည္။

သုလသာ ျပည့္တန္ဆာမသည္ အိမ္အျပင္ လမ္းေပၚ၌ သတ္ရန္ ေခၚေဆာင္လာေသာ သူေတာင္းစား ခိုးသားကိုျမင္၏။ သုလသာသည္ ေရွး ဘဝတစ္ခုတြင္ ထိုသူေတာင္းစား ခိုးသား၏ အလုပ္အေကၽြးျဖစ္ခဲ့ဖူးသျဖင့္ “ဤေယာက်ာ္းသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕၌ ဥစၥာစည္းစိမ္ ၾကြယ္ဝခဲ့ဖူးလ်က္ ယခုအခါ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ခဲ့ေလ၏”ဟုေတြးမိကာ ထိုေယာက်ာ္းအေပၚ သနားၾကင္နာျခင္းျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထို ေယာက်ာ္း (သူေတာင္းစားခိုးသား)အတြက္ ကတြတ္ မုန္႔(မုန္႔ေပါက္)ႏွင့္ ေသာက္ေရတို႔ကို ေပးေကြ်းရန္ စိတ္ကူးမိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သုလသာသည္ ကတြက္ မုန္႔ႏွင့္ ေသာက္ေရတို႔ကို ယူေဆာင္၍ ထိုအမ်ိဳးသား (သူေတာင္းစားခိုးသား)ရွိရာသို႔ သြားခဲ့ပါသည္။ ထို ေနရာသို႔ အေရာက္တြင္ သုလသာမွ လက္မရြံ႕ အာဏာသားတို႔ထံ ခြင့္ပန္၍ ကတြက္မုန္႔ႏွင့္ ေသာက္ ေရကို ထိုေယာက်ာ္း(သူေတာင္းစားခိုးသား)အား ေပးအပ္ပါသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ ကိုယ္ ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ ဒိဗၺစကၡဳဥာဏ္ေတာ္ျဖင့္ ၾကည့္ ေတာ္မူရာ ထိုသူေ႒းသား(ခိုးသူ)၏ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္မည့္အျဖစ္ကို ျမင္ေတာ္မူ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ႀကီးစြာေသာ က႐ုဏာျဖင့္ အရွင္သူျမတ္က “ဤ ေယာက်ာ္းသည္ တစ္စံုတစ္ခုျပဳခဲ့ၿပီးေသာ ေကာင္းမႈ ဟူ၍မရွိ။ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ကိုသာ ျပဳခဲ့ေပ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤေယာက်ာ္းသည္ ငရဲ၌က်ေရာက္ ေပမည္။ အကယ္၍ ငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ၾကြသြားခဲ့သည္ရွိေသာ္ ကတြက္မုန္႔ႏွင့္ ေသာက္ေရတို႔ကို ငါ့အား ေပးလွဴသည္ရွိေသာ္ ထိုေယာက်ာ္းသည္ ဘုမၼဇိုးနတ္တို႔၌ ျဖစ္ေခ်မည္။ ဤေယာက်ာ္းသည္  ငါမေထရ္ျမတ္အား ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ရာ ျဖစ္ေကာင္းေလစြ”ဟု ႀကံစည္ေတာ္မူ၍ ကတြက္မုန္႔ႏွင့္ ေသာက္ေရတို႔ကို ေပးေနစဥ္မွာပင္ ထိုေယာက်ာ္း ေရွ႕၌ ရပ္တည္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ထိုေယာက်ာ္း(ခိုးသား)သည္ မိမိေရွ႕၌ ရပ္ တည္ေနေသာ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ မေထရ္ကို ျမင္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ “ငါသည္ ယခုေသအံ့ဆဲဆဲရွိေန၏။ ငါ့အား ဤကတြက္မုန္႔ႏွင့္ ေသာက္ေရတို႔ကို စားသံုးျခင္းျဖင့္ ဘာမွ်အက်ိဳးမရွိ။ ဤမုန္႔ႏွင့္ေရသည္  တမလြန္ဘဝသို႔ သြားရမည့္ငါ့အား ရိကၡာထုပ္ျဖစ္ေစအံ့”ဟု ႀကံရြယ္ၿပီး ကတြက္မုန္႔ႏွင့္ ေသာက္ေရ တို႔ကို အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ မေထရ္ျမတ္အား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းလိုက္ပါသည္။ မေထရ္ျမတ္သည္ ထိုေယာက်ာ္း၏ သဒၶါတရားကို တိုးပြားေစျခင္း အက်ိဳး အတြက္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာတြင္ ထိုင္ေတာ္မူကာ ထိုေယာက်ာ္း(ခိုးသား)ေရွ႕၌ပင္ ကတြက္မုန္႔ႏွင့္ ေသာက္ေရကို ဘုန္းေပးေတာ္မူပါ သည္။ ထို႔ေနာက္ မေထရ္ျမတ္သည္ ထိုေနရာမွ ျပန္ျြကသြားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ထိုေယာက်ာ္း(ခိုးသား)သည္ သူသတ္ကုန္း သို႔ ေရာက္ေသာအခါ လက္မရြံ႕အာဏာသားတို႔၏ ေခါင္းျဖတ္သတ္၍ ေသဆံုးသြားခဲ့ပါသည္။ ထို ေယာက်ာ္းသည္ ေသဆံုးၿပီးေနာက္အရွင္ ေမာဂၢ လာန္မေထရ္ျမတ္ အတတ္မိန္႔ဆိုသည္ ဘုမၼဇိုးနတ္(ဘုမၼ-ေဒဝတာ)(ဘံုရွိေသာနတ္) မျဖစ္ဘဲ ယုတ္ နိမ့္ေသာခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ ေတာၿမိဳင္ေတာင္ၾကား၊ ခ်ံဳႏြယ္ ပိတ္ေပါင္းမ်ားျဖင့္ ခ်မ္းေျမ႕ေသာ အရိပ္ရွိသည့္ ႀကီးစြာေသာ ေညာင္ပင္ႀကီးတြင္ ႐ုကၡစိုးနတ္ျဖစ္ခဲ့ ပါသည္။ ဤသည္မွာ ျမင့္ျမတ္ေသာ ရဟႏၱာမေထရ္ ျမတ္ကို သဒၶါတရားထက္သန္စြာျဖင့္ ေပးလွဴခဲ့ေသာ္ လည္း စုေတေသလြန္ခါနီးတြင္ “ငါသည္ သုလသာ မည္ေသာ ျပည့္တန္ဆာမ၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ဤ လွဴဖြယ္ဝတၳဳျမတ္ကို ရရွိလွဴအပ္ရေပ၏”ဟု သုလသာအေပၚ၌ ခ်စ္ခင္တပ္မက္ ႏွစ္သက္ျခင္း တဏွာျဖင့္ ေပးလွဴမိ၍ မည္းညစ္စြဲလမ္း စိတ္ေၾကာင့္ အျပည့္ အဝရရွိမည့္ အက်ိဳးတရားမ်ား ဆုတ္ယုတ္ခဲ့ရပါသည္။ ထို႐ုကၡစိုးနတ္၏ ျပည့္တန္ဆာမ သုလသာအေပၚ စြဲလမ္းတပ္မက္မႈကို လာမည့္အပတ္တြင္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပပါမည္။

႐ုကၡစိုးနတ္ျဖစ္စဥ္တြင္ မိမိတို႔အတြက္ သင္ခန္းစာယူဖြယ္မ်ားရွိပါသည္။ သဒၶါတရား ထက္သန္၍ လွဴဒါန္းမႈအစုစုတို႔တြင္ တဏွာ(တပ္မက္မႈ)  မ်ား မပါဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “သဒၶါျဖင့္လွဴပါ။ တဏွာျဖင့္မလွဴပါႏွင့္”ဟု ဆိုၾကပါသည္။  တစ္သက္လံုး အကုသိုလ္အမႈျဖင့္ ျပဳခဲ့ေသာ သူေ႒းသားသည္ ေသဆံုးခ်ိန္ေရာက္ခါနီးတြင္ ျမင့္ျမတ္ ေသာ သူေတာ္စင္တို႔၏ ေဆာင္မမႈေၾကာင့္ သုဂတိ ဘံုသို႔ လားေရာက္ရမည့္အစား အလွဴမတတ္သည့္ အတြက္ နိမ့္က်ေသာ ဘံုသို႔ လားေရာက္ခဲ့ရပါသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ အေၾကာင္းေကာင္းလွ်င္ အက်ိဳးေကာင္း မည္သာ ျဖစ္၍ “အေၾကာင္းမေကာင္းလွ်င္၊ အက်ိဳး ယုတ္မည္”ပမာျပဳအပ္ေပသည္။

ေမတၲာေစတနာျဖင့္

ေမာင္ေအးထြန္း

က်မ္းကိုး- ေပတဝတၳဳေတာ္၊ ဥရဂဝဂ္မွ ေခတၲဴပမ ေပတဝတၳဳ။

Comments

comments

Post Author: manawmaya