ဝဋ္ေၾကြးရွိက ေရွာင္တိမ္းမရ

“မေကာင္းမႈျပဳေသာသူသည္ ေကာင္းကင္ ၌ေနေသာ္လည္းေကာင္း သမုဒၵရာအလယ္၌ ေနေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေတာင္အေခါင္းထဲ၌ဝင္၍ ေနေသာ္လည္းေကာင္း၊ မေကာင္းမႈအျပစ္မွ မလြတ္ ရာ မေကာင္းမႈအျဖစ္ခံစားျခင္းမွ လြတ္ေသာ အရပ္ဟူ၍ တစ္ကြက္မွမရွိေလ”။
(ဓမၼပဒ- ၁၂၇)
ဓမၼပဒ၏ မိန္႔ဆိုမႈကား တိက်မွန္ကန္ေသ ခ်ာေပသည္။ မေကာင္းမႈျပဳခဲ့ေသာ ဝဋ္ေၾကြးပါလာ လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ေသာ္မွ ေရွာင္တိမ္းမရဘဲ ထိုဝဋ္ေၾကြးကို ေပးဆပ္ရပါ၏။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေပးဆပ္ခဲ့ရေသာ ဝဋ္ေတာ္ ၁၂ပါး (ဝိပါတ္ေတာ္-၁၂ပါး) အေၾကာင္းကို မေနာမယ ဂမၻီရဂ်ာနယ္၊ အမွတ္စဥ္(၅၈၅)တြင္ စာေရးသူ ကိုယ္ တိုင္ ေရးသားတင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေပသည္။
ယခုလည္း ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ တပည့္ သာဝက ရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ မေထရ္အား ခိုးသား ငါးရာတို႔မွ သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းအေၾကာင္းကို ဖြင့္ဆိုပါ မည္။ ရွင္မဟာေမာဂၢလာန္သည္ တန္ခိုးေတာ္အရာ တြင္ အစြမ္းထက္ေသာ မေထရ္တစ္ပါးျဖစ္၏။ ေကာင္းကင္ခရီးျဖင့္ နတ္ျပည္သို႔ ၾကြျမန္းႏိုင္သလို ေျမေအာက္ခရီးျဖင့္ ငရဲျပည္သို႔ ျြကျမန္းႏိုင္ေသာ (ေျမလွ်ိဳး၊ မိုးပ်ံ)အစြမ္းရွိသည့္ အရွင္သူျမတ္ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ အတိတ္ဘဝက ျပဳခဲ့ေသာ အကုသိုလ္ကံ ေၾကာင့္ အစြမ္းထက္ေသာ မေထရ္ျမတ္သည္ ခိုးသားငါးရာတို႔၏ သတ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းျခင္းကို ခံခဲ့ရ ပါသည္။ ဝဋ္ေၾကြးပါ၍ မလြဲမေသြ ခံစားေပးဆပ္ခဲ့ရေသာ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္မေထရ္၏ အတိတ္ ဘဝ၀ဋ္ေၾကြးသည္ကား။
လြန္ေလၿပီးေသာအခါက ဗာရာဏသီျပည္ရွိ အမ်ိဳးေကာင္းသားတစ္ေယာက္သည္ မ်က္မျမင္ ဒုကၡိတမိဘႏွစ္ပါးကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္လုပ္ေကြ်းေနပါသည္။ အခ်ိန္ၾကာလာေသာအခါ မ်က္မျမင္ မိဘႏွစ္ပါးက သားျဖစ္သူ အေမာင္လုလင္ကို အိမ္ေထာင္ ျပဳဖို႔ နားခ်ၾကသည္။ သားျဖစ္သူကလည္း ဒုကၡိတ မိဘႏွစ္ပါး ကြန္လြန္ၿပီးမွသာ အိမ္ေထာင္ဖက္ ရွာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုပါသည္။ မိဘႏွစ္ပါးကလည္း သားျဖစ္သူ၏ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈကို ခံစားသိရွိေန၍ မၾကာခဏဆိုသလို အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ တိုက္တြန္း စကားဆို၏။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ထိုအမ်ိဳးေကာင္းသားသည္ မိဘႏွစ္ပါး၏ ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အ တြက္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳကာ မိဘ ႏွစ္ပါးႏွင့္အတူ ေပါင္းသင္းေနထိုင္ခဲ့ပါသည္။
ဤသို႔ျဖင့္ အမ်ိဳးေကာင္းသားသည္ မိသားစု စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အျပင္တြင္ စီးပြားရွာသြားသည့္အခါ ဒုကၡိတမိဘႏွစ္ပါးကို ဇနီးမယားျဖစ္သူႏွင့္ ေနအိမ္တြင္ထားရွိခဲ့သည္။ ေနအိမ္တြင္ က်န္ ရွိခဲ့ေသာ ဇနီးမယားသည္ မ်က္မျမင္ဒုကၡိတ ေယာကၡမႏွစ္ဦး၏ ဝတ္ႀကီးဝတ္ငယ္ ျပဳစုေပးရပါ သည္။ အခ်ိန္အေတာ္အတန္ ၾကာလာေသာအခါ ေခြ်းမျဖစ္သူသည္ ေယာကၡမႏွစ္ဦး၏ စားဝတ္ေနေရး ႏွင့္ အညစ္အေၾကးကအစ ျပဳစုေပးရမႈကို မၾကည္ ျဖဴဘဲ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအမ်ိဳးသမီး သည္ ခင္ပြန္းလင္သား အိမ္ျပန္လာေသာအခါ မိဘ ႏွစ္ပါးႏွင့္ခြဲ၍ တစ္အိုးတစ္အိမ္ ေနထိုင္ၾကရန္ အမ်ိဳး ေကာင္းသားအား နားပူနားဆာ ေျပာဆိုပါသည္။ ခင္ပြန္းသည္အမ်ိဳးေကာင္းသားကလည္း မ်က္မျမင္ ဒုကၡိတမိဘႏွစ္ပါးကို ပစ္ပယ္၍ ခြဲခြာမေနလိုေၾကာင္း ဇနီးသည္အား ေျပာဆိုပါသည္။
တစ္ေန႔တြင္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ အမ်ိဳးေကာင္းသား အျပင္သြားသည့္အခါ ဇနီးျဖစ္သူ အမ်ိဳးသမီး သည္ ေနအိမ္ေပၚတြင္ အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ား၊ အညစ္ အေၾကးမ်ား စသည္တို႔ကို ႀကဲျဖန္႔လ်က္ထားရွိခဲ့ သည္။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ အမ်ိဳးေကာင္းသား အိမ္ျပန္ ေရာက္ေသာအခါ ထိုအျခင္းအရာကို ျမင္ေတြ႕၍ ဇနီး သည္အား ေမးျမန္းပါသည္။ ထိုအခါ ဇနီးျဖစ္သူက ဤအျခင္းအရာသည္ မ်က္မျမင္သက္ႀကီးအိုတို႔၏ ျပဳလုပ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း လီဆယ္၍ ေျပာဆိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤမ်က္မျမင္ ဒုကၡိတတို႔ႏွင့္ အတူမေန လိုေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း၍ ခင္ပြန္းသည္ အမ်ိဳး ေကာင္းသားအား လံႈ႕ေဆာ္ေသြးထိုးစကား ဆိုပါ သည္။
ဇနီးမယား၊ မိန္းမသား၏ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ ႀကံ၊ ေသြးထိုးစကားဆိုမႈကို အမ်ိဳးေကာင္းသားက ယံုၾကည္စြာ လက္ခံခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳး ေကာင္းသားသည္ မိဘႏွစ္ပါးအား အစာေရစာ စား သံုးေစၿပီးေနာက္ မိခင္ဖခင္တို႔၏ အေဆြအမ်ိဳးတို႔ သည္ ဤမည္ေသာ အရပ္၌ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း အေဆြအမ်ိဳးတို႔မွ မိဘႏွစ္ပါးကို ေတြ႕ျမင္လိုေၾကာင္း ထို႔ေၾကာင့္ ဤမည္ေသာ အရပ္သို႔ လိုက္ပို႔ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အမ်ိဳး ေကာင္းသားသည္ မ်က္မျမင္ဒုကၡိတ မိဘႏွစ္ပါးကို ႏြားဆြဲေသာ လွည္းေပၚတင္ေဆာင္၍ ေမာင္းႏွင္လာ ခဲ့ပါသည္။ ေတာအုပ္အလယ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ “ဖခင္ ႏြားႏွင့္ႀကိဳးတို႔ကို ကိုင္ထားၾကပါ။ ဤအရပ္ သည္ ခိုးသားဓားျပတို႔ရွိပါ၏။ ကြ်ႏု္ပ္ သက္ဆင္းၾကည့္ ပါမယ္” ဟုဆို၍ ဖခင္လက္၌ ႏြားႏွင္ႀကိဳးကို ေပး၏။ ထို႔ေနာက္ ႏွင္တံျဖင့္ ႏြားတို႔ကို ေျပးေစၿပီး အမ်ိဳးေကာင္းသားသည္ လွည္းေနာက္မွ အေျပး လိုက္၍ ခိုးသားဓားျပတို႔၏ အသြင္သဏၭာန္ျဖင့္ အသံ ျပဳၿခိမ္းေျခာက္ပါသည္။ လွည္းေပၚတြင္ လိုက္ပါသြား ေသာ မ်က္မျမင္ ဒုကၡိတမိဘႏွစ္ပါးသည္ အမွန္တကယ္ ခိုးသားဓားျပမ်ား ထၾကြသည္ထင္၍ –
“ခ်စ္သား …ငါတို႔သည္ အိုမင္းမစြမ္းေသာ ဒုကၡိတမ်ားျဖစ္ေပ၏။ ငါတို႔၏အသက္ကို မငဲ့ကြက္ႏွင့္ ခ်စ္သား အသက္ခ်မ္းသာေရးကိုသာ ေရွ႕႐ႈပါ ေလာ့”ဟု မိဘႏွစ္ပါးမွ သားျဖစ္သူအား က႐ုဏာသက္စြာ ေျပာဆိုပါသည္။ မိဘတို႔မွ က႐ုဏာသက္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးေကာင္းသားသည္ မိဘတို႔ အေပၚ ေမတၲာမဖက္၊ ခိုးသားဓားျပတို႔၏အသံကို ျပဳလ်က္ မ်က္မျမင္ မိဘႏွစ္ပါးအား ထုေထာင္း႐ိုက္ ႏွက္သတ္ျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ေသလြန္သြားေသာ မိဘ ႏွစ္ပါး၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို ထိုေတာတြင္း၌ပင္ စြန္႔ ပစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးေကာင္းသားသည္ ဇနီးမယား ရွိရာေနအိမ္သို႔ ျပန္လာခဲ့ပါသည္။
ထိုအမ်ိဳးေကာင္းသားသည္ မိဘႏွစ္ပါးကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပဥၥာနႏၱရိက ကံငါးပါးျဖစ္ ေသာ မာတုဃာတက (အမိကို သတ္ေသာကံ)ႏွင့္ ပီတုဃာတက(အဖကို သတ္ေသာကံ)တို႔၏ အကုသိုလ္ ေၾကာင့္ ေသလြန္သည့္အခါ၊ မဟာအဝီဇိငရဲ၌ မေရ မတြက္ႏိုင္ေသာ အခ်ိန္အတိုင္းအတာအထိ က်ခံခဲ့ရပါသည္။ ထိုငရဲမွ ကင္းလြတ္၍ ေဂါတမ ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မူေသာအခါ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ မေထရ္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ “ဝဋ္အၿမဲ ငရဲအပ” ဆိုသည့္အတိုင္း ဝဋ္အျြကင္းအက်န္ကိုကား ဘုရား၊ ရဟႏၱာမ်ားပင္ မလြတ္ကင္းႏိုင္ၾကေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ မေထရ္သည္ ေနာက္ဆံုး ဘဝအေနျဖင့္ မိမိျပဳခဲ့ေသာ ဝဋ္ေၾကြးကို ျပန္လည္ ေပးဆပ္ခံစားခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
နိပါတ္ေတာ္လာ သင္ခန္းစာအေနျဖင့္ မေကာင္းမႈျပဳေသာ သူသည္ ဤဘဝ၌လည္း ပူပန္ ဆင္းရဲရ၏။ ေနာင္ဘဝ၌လည္း ပူပန္ဆင္းရဲရ၏။ ပစၥဳပၸန္ တမလြန္ ႏွစ္တန္ေသာ ဘဝတို႔၌ ပူပန္ဆင္း ရဲ၏။ ငါသည္ ယုတ္မာေသာ မေကာင္းမႈကိုျပဳမိေခ် ၿပီဟု ႏွလံုးမသာမယာ ပူပန္ဆင္းရဲရ၏။ ထိုသူသည္ အပါယ္ေလးပါးသို႔ သြားရသည့္အခါ သာ၍ပင္ ပူပန္ ဆင္းရဲရ၏။ (ဓမၼပဒ-၁၇)ဆံုးမစကားကို အသိေပးလ်က္ ဝဋ္ေၾကြးရွိက ေရွာင္တိမ္းမရဟု ပမာျပဳအပ္ပါသည္။

ေမတၲာေစတနာျဖင့္
ေမာင္ေအးထြန္း
က်မ္းကိုး။ ။ဓမၼပဒဝတၳဳေတာ္ႀကီး၊ ဒ႑ဝဂ္ မွ ရွင္မဟာေမာဂၢလာန္မေထရ္ဝတၳဳ။

Comments

comments

Post Author: manawmaya