မူလ(၃)ဂဏန္းသမားအေၾကာင္း

ဘယ္လမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၃-ရက္၊ ၁၂-ရက္ ၊ ၂၁-ရက္ ၊ ၃၀-ရက္ေတြမွာ ေမြးရင္ေတာ့ အဲဒီလူကို ၃-ဂဏန္း သမားလို႔ ေခၚရမွာပဲ။ သူတို႔က မ်က္ႏွာ သြယ္ တတ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ရဲ့ မ်က္ႏွာကို ၾကည့္ရင္ အစဥ္သျဖင့္ ေအးေအး ေဆးေဆး ရွိတတ္ ၾကပါတယ္။ ဘယ္လိုေနရာကို ေရာက္ေရာက္ အဆင္ေျပေအာင္ ေနထိုင္တတ္ၾကတယ္။ သဘာ၀ မက်ေအာင္ ထုပ္ထားတဲ့ စည္းကမ္း ဥပေဒေတြကို တေလးတစား လိုက္နာၾကတယ္။ အလုပ္ ၀တၱရား ကိုလည္း အလြန္ ႐ိုေသ တတ္ၾကတယ္။

သူတို႔နဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ အေရာင္ ေတြကေတာ့ ခရမ္းေရာင္ ၊ မရမ္းေရာင္ ။ ပန္းႏုေရာင္ေတြ ျဖစ္တယ္။

ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ ထဲမွာဆိုရင္ ေဂၚမုတ္ ေက်ာက္ဟာ ၃-ဂဏန္းသမားနဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ ေက်ာက္ပဲ။

၃-ဂဏန္း သမားေတြ အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အလုပ္ေတြ လုပ္ဖို႔ ေကာင္းတဲ့ ရက္ေတြကေတာ့ အဂၤလိပ္လရဲ့ ၃-ရက္ ၊ ၁၂-ရက္ ၊ ၂၁-ရက္ေတြဟာ ပထမတန္းစား ကံေကာင္းတဲ့ ေန႔ေတြပဲ။ ၆-ရက္ ၊ ၁၅-ရက္ ၊ ၂၄-ရက္ေတြဟာ ဒုတိယတန္းစား ကံေကာင္းတဲ့ ေန႔ေတြပါပဲ။ ၉-ရက္ ။ ၁၈-ရက္ ။ ၂၇-ရက္ေတြဟာ တတိယတန္းစား ကံေကာင္းတဲ့ေန႔ေတြပါပဲ။

၃-ဂဏန္းသမားေတြ ျဖစ္တတ္တဲ့ ေရာဂါေတြကေတာ့ ဦးေခါင္းပိုင္းမွာ အမ်ားဆံုး ျဖစ္တတ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ အေၾကာေရာင္ ေရာ၈ါ ၊ အေၾကာတက္ေရာဂါ ၊ ျဖစ္တတ္တယ္။

သူတို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုး ဓာတ္စာကေတာ့ နာနတ္သီး ျဖစ္တယ္။ ဒုတိယ သင့္ေတာ္တာ ကေတာ့ ဆီးျဖဴ သီးျဖစ္တယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၃-ဂဏန္း သမားေတြဟာ နာနတ္သီး တစ္လွည့္ ဇီးျဖဴသီး တစ္လွည့္ မွန္မွန္ႀကီး စားစား ေပးသြားဖို႔ လိုပါတယ္။

Comments

comments

Post Author: manawmaya